Najlepsze książki katolickie 2013 według Danuty Szelejewskiej

Autor: slk
News - Najlepsze książki katolickie 2013 według Danuty Szelejewskiej

Z rozpoczynającym się Nowym Rokiem kojarzą się przede wszystkim nadzieje na dobre jutro. Zanim jednak całkowicie skupimy się na marzeniach o tym, by nadchodzące dni były pełne szczęścia i radości, by obfitowały w piękne przeżycia oraz by nie zabrakło w nich przejawów ludzkiej miłości, warto podsumować miniony rok, który pod względem ilości bestsellerów z różnych gatunków literatury cieszył się bogactwem pozycji wydawniczych. Wśród propozycji katolickich bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie: młodsi i starsi, wychowawcy oraz katecheci, a także poszukujący sensu życia z powodzeniem skorzystają z obfitości książek religijnych. Zaprezentowane zestawienie obejmuje propozycje wydawnicze godne szczególnej uwagi, przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybrała je Danuta Szelejewska - katechetka, specjalistka w zakresie homiletyki, publicystka, recenzentka serwisu Granice.pl

 

 

biblia1. Biblia dla mnie, Christina Goodings, Wydawnictwo WAM

 

Ta niewielka książeczka otwiera przed młodym czytelnikiem szerokie horyzonty poznawcze. Dzięki autorce łatwo może się on przenieść w zamierzchłe czasy i przyjrzeć się wydarzeniom sprzed lat. Stojąc na nieskażonych jeszcze terenach raju, podziwiać będzie doprowadzone do końca dzieło stworzenia. Wraz z Noem spokojnie opuści arkę i stanie suchą stopą na ocalałej ziemi. Z Abrahamem spróbuje policzyć gwiazdy na bezkresnym niebie, natomiast z Mojżeszem pokona tysiące pustynnych kilometrów. Nauczy się współczuć mieszkańcom Jerycha, dla których do końca niezrozumiałym był fakt zburzenia niemożliwych do zburzenia murów najstarszego miasta świata. Pozna Gedeona, Samuela, Dawida i Goliata, Eliasza, Jonasza, Ezechiasza, Daniela oraz nową rodzinę Rut. Zachwyci się pięknem złotej świątyni Salomona, zasmuci zburzeniem Jerozolimy, a także ucieszy na wieść o uratowanych przez Boga trzech młodzieńcach. Całości dopełniają wydarzenia nowotestamentalne (od narodzenia Jezusa, poprzez Jego publiczną działalność, aż do zmartwychwstania).

 

Za sprawą autorki niewielkiej książeczki najmłodszy czytelnik zrozumie, na czym polegają zasady chrześcijańskiego życia. Pokocha Dobrą Nowinę o zbawieniu, co znacznie ułatwi mu start w dorosłe życie. To z kolei sprawi, że jego przyjaźń z Chrystusem będzie przyjaźnią na zawsze.

 

 

jozefa2. Opowieści biblijne dziadzia Józefa (cz. III), Lidia Miś, Wydawnictwo Dreams

 

Tym razem dziadzio Józef sięga do czasów Nowego Testamentu, przybliżając słuchającym go z zaciekawieniem wnuczętom (a także czytelnikom) cudowną opowieść o Bożym Narodzeniu i wyjaśniając szczegóły tajemniczej podróży Mędrców spieszących z pokłonem Dzieciątku. Wraca do czasów zapowiedzianej przez Jana Chrzciciela publicznej działalności Chrystusa, ciekawie opowiadając o nauczaniu (zwłaszcza w przypowieściach) oraz czynionych przez Syna Bożego cudach (przemiana wody w wino, uciszenie burzy na jeziorze, rozmnożenie chleba, liczne uzdrowienia, wskrzeszenie córeczki przełożonego synagogi Jaira). Nawiązuje do tajemnicy paschalnej, zaznaczając wagę Ostatniej Wieczerzy oraz sens śmierci krzyżowej i zmartwychwstania w świąteczny, wielkanocny poranek.

 

Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla dzieci, ale i ich rodziców. Stanowi również doskonałą pomoc katechetyczną dla uczących religii. Dla tych ostatnich jest trafionym pomysłem na uatrakcyjnienie katechetycznego przekazu. Korzystając z Opowieści biblijnych dziadzia Józefa w dużym stopniu przyczynią się do pogłębienia wiedzy religijnej, skutkiem czego będzie wzrost autentycznej wiary.

 

 

przemiana3. Cudowna przemiana, Magda Grabowska, Wydawnictwo Vocatio

 

Wraz z autorką udajemy się na łąkę, gdzie gąsienice pełzają po gałązkach, chrupią liście i robią wszystko, żeby nie dać się wyprzedzić innym gąsienicom. O tym jeszcze nie wiedział malutki Filipek, bo dopiero wykluł się z niewielkiego jajeczka. Gdy już się dowiedział, to co rano ochoczo pił orzeźwiające kropelki rosy i chrupał świeżutkie, jasnozielone listki ogromnego Krzewu. Nie lubił wiatru ani boleśnie uderzających kropli deszczu. Nie lubił się też ścigać ani chwalić. I wszystko byłoby dobrze, gdyby tylko Filipek nie odczuwał dziwnego głodu: burczało mu w brzuszku i w serduszku. Czegoś mu wyraźnie brakowało. I to go zaczęło niepokoić. Zastanawiał się nad pochodzeniem promyków słońca, cudowną urodą kolorowych kwiatów, zapachem świeżo skoszonych łąk. Przede wszystkim jednak starał się być dobrym i grzecznym. Jeszcze lepszym i grzeczniejszym niż był do tej pory. Czy uda mu się na stałe opuścić otulającą jego małe ciałko chitynową osłonkę? Jak uniknąć spotkania z niebezpiecznym Ptaszyskiem? Dlaczego pod opiekuńczymi skrzydłami Białego Gołębia można czuć się bezpiecznie?

 

Dzięki lekturze jasnym się stanie, że nie zawsze droga wygodniejsza, łatwiejsza i przyjemniejsza jest właściwa, natomiast przestrzeganie zasad chrześcijańskiego życia zapewnia piękną przyszłość w Królestwie Niebieskim.

 

 

swieta4. Święta dobrych życzeń, Jan Twardowski, Wydawnictwo Święty Wojciech

 

Przemyślenia koncentrujące się wokół narodzonego w ubóstwie i pokorze Dzieciątka zostały przedstawione w postaci opowiadań, wierszyków, zagadek i żartobliwych rymowanek. Opatrzone wiele mówiącym tytułem oraz myślą podsumowującą, stanowią doskonałe rozwinięcie tego, o czym dziecko słyszy w rodzinie, kościele i na katechezie. Wśród prawd przypomnianych – które wymagają systematycznego utrwalania – znalazły się przepełnione radością adwentowe oczekiwanie, myśli o zwiastowaniu oraz przygotowaniu serca na przyjście Zbawiciela, rozważania o prezentach, wigilijnym czuwaniu, istocie życzeń i głębi radości. Dotarłszy do tego miejsca, czytelnika czekają przemyślenia związane ze zbawiennymi skutkami Betlejemskiej Nocy: ksiądz Jan Twardowski barwnie opowiada o Świętej Rodzinie, Trzech Królach, starcu Symeonie i prorokini Annie, pierwszym męczenniku Szczepanie – wszystko to przybliża czytelnika do Tego, który narodził się w cichą, betlejemską noc.

 

W pięknej publikacji wydawnictwa Święty Wojciech (z radością sięgną po nią katecheci) znalazły się słowa skierowane wprost do dzieci, które – jak wiadomo – posiadają szeroko otwarte oczy i wrażliwe serca. Przez nich prawda o Bogu miłującym człowieka dotrze do szerokiego grona odbiorców, a prawdy wiary będą systematycznie wcielane w codzienne życie.

 

 

estera5. Estera, Monika Kustra, Wydawnictwo Vocatio

 

Zagłębiając się w bardzo ciekawe treści, młody czytelnik udaje się do okazałego pałacu, gdzie w długiej kolejce stanęły ubrane w prześliczne suknie najpiękniejsze dziewczęta królestwa. Wraz z bohaterką wchodzi do sali tronowej i cieszy się z trafnego wyboru władcy Persji, nakładającego na głowę Estery złotą koronę wysadzaną drogocennymi kamieniami. Zostaje również wprowadzony do ogrodu pełnego kwitnących kwiatów i ozdobnych krzewów. Podziwia Esterę za jej obowiązkowość, prawdomówność, sumienność i wytrwałość. Jest wreszcie świadkiem podstępnego działania najwyższego urzędnika w Persji. Do czego doprowadził królewski dekret, uzasadniający wymordowanie narodu izraelskiego? Czy Esterze udało się wpłynąć na decyzję swego porywczego męża? Co stało się ze skłonnym do intryg Hamanem i kto zajął jego stanowisko? Dzięki lekturze ciekawość czytelnika zostanie całkowicie zaspokojona.

 

Opowiedziana przez Monikę Kustrę historia wydarzyła się naprawdę. Na jej przykładzie autorka przestrzega przed postępowaniem niegodnym chrześcijanina oraz pokazuje zalety wierności. Zachęca do grzeczności i posłuszeństwa. Pokazuje, jak ważne w trudach codziennego życia jest zaufanie Bogu.

 

 

rodowod6. Rodowód łaski. Tamar, Francine Rivers, Wydawnictwo AETOS Media

 

Tamar była Kananejką, którą Juda (czwarty syn Jakuba i Lei) przeznaczył na żonę dla swojego najstarszego syna Era. Ten jednak nie sprawdził się jako mąż: lekceważąc dobre serce, uczynność i całkowite posłuszeństwo swojej pięknej, młodziutkiej żony, zdawał się nie tylko nie dostrzegać jej zalet i starań, ale wręcz okazywał wobec niej bezwzględne okrucieństwo. Ponieważ zmarł bezdzietnie, zgodnie z prawem lewiratu po jego śmierci potomstwo mieli zapewnić mu jego bracia. Przyszła więc kolej na Onana, drugiego syna Judy. Ten jednak, mimo wyraźnego polecenia ojca, odmówił dopełnienia prawa lewiratu. Trzeci (po bezpotomnej śmierci Onana) miał stać się ojcem potomstwa dwukrotnie owdowiałej synowej Judy. Ponieważ los chciał inaczej, Tamar zmuszona była uknuć niebezpieczny spisek. Z zamieszczonej w Księdze Rodzaju historii biblijnej (przytoczono ją w całości Prologu) wynika, że plan się udał. Ile jednak trudu musiała włożyć Tamar w realizację swojego zamierzenia? Na co się świadomie narażała? Co przeżyła, zanim prawda wyszła na jaw? O tym czytelnik dowie się, sięgając po wzruszającą powieść autorki międzynarodowych bestsellerów.

 

Tamar to interesujące i doskonałe połączenie faktów religijnych z pozareligijnymi. Przeznaczona jest dla każdego, co oznacza, że sięgnąć po nią mogą nie tylko ludzie wierzący, perfekcyjnie orientujący się w wydarzeniach ówczesnych czasów. Publikacja stanowi bowiem bogate źródło wiedzy dotyczącej realiów życia, zwłaszcza obyczajowości społeczności żydowskiej. Jest również wspaniałym przykładem wierności codziennym działaniom, jaka powinna charakteryzować każdego człowieka.

 

 

franciszek7. Franciszek. Biografia papieża, Andrea Tornielli, Wydawnictwo Jedność

 

Książka jest jedną z pierwszych, przybliżających czytelnikowi osobę Ojca Świętego, pragnącego „Kościoła ubogiego dla ubogich”. Podane przez autora informacje pochodzą „z pierwszej ręki”, ponieważ jako bliski znajomy kardynała Jorge Mario Bergoglio, watykanista Andrea Tornielli nie był pozbawiony indywidualnych spotkań ani prywatnych rozmów z przyszłym papieżem. To, o czym pisze, to szczera relacja, która opiera się na niezaprzeczalnych faktach. Rozpoczynając od opisu chwil bezpośrednio poprzedzających wybór, autor przypomniał moment abdykacji Benedykta XVI, opowiedział o dyskusjach purpuratów podczas kongregacji generalnych, a także barwnie ukazał napięty czas w kaplicy Sykstyńskiej. Opisana została działalność argentyńskiego kapłana w czasach dyktatury, a także przedstawiona jego bliskość z ludem. Zacytowane wypowiedzi Bergoglio dają doskonały obraz rzeczywistości.

 

Adresaci publikacji – chrześcijanie – jednego mogą być pewni: swoim zachowaniem papież absolutnie nie obniża prestiżu ani powagi sprawowanego urzędu, ale poprzez zniżanie się do poziomu przeciętnego człowieka wprowadza w czyn przykazanie miłości Boga i bliźniego. Pragnąc Kościoła ubogiego dla ubogich, dąży do zmiany na lepsze. I jest w tym na najlepszej drodze.

 

 

prymas8. Prymas w Stoczku, Paweł Zuchniewicz, Wydawnictwo Promic

 

Powieść została opatrzona wiele mówiącym podtytułem Polskie Betlejem (ze względu na podobieństwo przyjętej przez Betlejem Świętej Rodziny oraz przyjętego przez Stoczek maryjnego Prymasa; skrajne ubóstwo przychodzącego na świat Syna Bożego i żyjącego w Stoczku Wyszyńskiego; obie sytuacje były wynikiem nacisku władz okupacyjnych). Opisane w książce wydarzenia datują się na okres od 1 października 1953 roku do 6 października 1954 roku. Z lektury wynika, że Prymasa więziono w Stoczku Klasztornym wraz z księdzem Stanisławem Skorodeckim, który był – jak wskazują poszlaki – TW o pseudonimie „Krystyna” i siostrą Marią Leonią Graczyk ze zgromadzenia Rodziny Maryi, opatrzoną kryptonimem „Ptaszyńska”. Czytelnik poznaje trudne warunki, w jakich przyszło przebywać uwięzionym w Stoczku, przysłuchuje się codziennym dyskusjom, wczytuje w treść pisanego przez Kardynała Wyszyńskiego Listu do moich kapłanów oraz Zapisków więziennych. W rozmowy więźniów (pilnowanych przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa) na całkowicie świeckie tematy, autor wplótł rozważania historyczne i teologiczne, w których łatwo można dostrzec całkowite zaufanie Bogu oraz troskę o Kościół. Wynika z tego, że przebywający w zimnych murach klasztoru Kardynał Wyszyński, oprawcom ani wydarzeniom nie pozwolił zniszczyć swojej wewnętrznej wolności.

 

Przykład Kardynała w okowach wart jest naśladowania. Łatwiej wówczas przebyć drogę wiodącą wzwyż.

 

 

tishner9. Józef Tischner. Myślenie według miłości, Tomasz Ponikło, Wydawnictwo WAM

 

Chociaż Ksiądz Profesor był wielkim filozofem, sięgający po lekturę czytelnik nie musi mieć z filozofią wiele wspólnego. Przystępny język przekazu sprawia, że trudna treść jest w odbiorze całkowicie zrozumiała. W pięciu rozdziałach znalazły się refleksje, dzięki którym czytelnik będzie miał okazję poznać nie tylko filozoficzną myśl jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku, ale również jego samego. Wypełniając dotychczasową lukę w literaturze, publikacja Wydawnictwa WAM porusza wątki biograficzne i problemowe (w każdym z rozdziałów oba prowadzone są równolegle), ukazując spójność teorii z praktyką. Przyjmując trzy punkty widzenia, Tomasz Ponikło wkracza na teren biografii i dzieła księdza filozofa z Łopusznej oraz oba te elementy osadza w odpowiednim kontekście.

 

Narracje autora pokazują stanowisko Tischnera wobec doświadczenia choroby, cierpienia i śmierci oraz miłosierdzia w wymiarze społecznym i religijnym. Choć publikacja Wydawnictwa WAM należy do literatury specjalistycznej, warto, by sięgnęli po nią również ci, którzy chętnie pogłębią swoją wiedzę na temat życia i dzieła wielkiego Filozofa.

 

 

szacunek10. Przez szacunek do duchowego autorytetu, Henryk Wieja, Wydawnictwo Koinonia

 

W opartych o teksty biblijne jedenastu rozdziałach znalazły się przemyślenia głębokie i cenne. Dzięki lekturze łatwo zrozumieć, że źródłem autorytetu jest służący swoją obecnością, błogosławieństwem oraz ochroną Bóg Ojciec. Czytelnik, który odkryje bogactwo duchowego autorytetu w swoim życiu, nauczy się go rozpoznawać, a także odnajdzie w nim moc i zabezpieczenie. Zrozumie, jakie znaczenie dla młodego pokolenia ma autorytet dany rodzicom oraz dlaczego Słowo Boże przywiązuje wielką wagę do autorytetu i jego funkcjonowania w Kościele. Cenne wskazówki odnaleźć można również w dogłębnej analizie postaw tych, którzy w czasach Starego Testamentu byli postrzegani jako autorytety dla sobie współczesnych (Miriam i Aaron, Saul i Samuel, Kain, Bileam, Korach). Uświadomienie tego wszystkiego jest warunkiem dotarcia do punktu zwrotnego, jakim – według autora – jest kultura Bożego Królestwa.

 

Interesujący poradnik, napisany całkowicie zrozumiałym językiem przeznaczony jest dla wszystkich, bowiem ten, kto skorzysta z Bożej zbroi – przyłbica zbawienia, pancerz sprawiedliwości, pas prawdy, nogi gotowe do zwiastowania Ewangelii, tarcza wiary, miecz Ducha i modlitwa (por. Ef 6,13-18) – będzie miał podstawy do odbudowania oraz wzmocnienia duchowych wartości.

 

Wyszczególnione powyżej propozycje wydawnicze absolutnie nie wyczerpują tematu. Mają jedynie być zachętą do sięgnięcia po kolejne.

 

Przeczytaj również:

To był rok! Trendy i wydarzenia literackie 2013!

5 najlepszych powieści obyczajowych 2013 roku według Justyny Gul!

Najlepsze książki non-fiction 2013 roku według Beaty Bednarz!

Najlepsze książki fantasy / science fiction 2013 według Damiana Kopcia!

Lektury malucha. Najlepsze książki dla najmłodszych 2013 według Karoliny Muchy

Najlepsze książki dla młodych czytelników według Magdaleny Galiczek-Krempy

- Najlepsze książki 2013 według Katarzyny Krzan!

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy