Recenzja książki: Dary Ducha Świętego

Recenzuje: Danuta Szelejewska

Duch Święty przyczynia się do uświęcenia człowieka, jednak Jego działanie wymaga otwarcia się na łaskę. Niewielka książeczka Dary Ducha Świętego zapewnia, że miłujący człowieka Bóg wkracza w ludzkie życie właśnie dzięki darom Ducha Świętego, o czym czytelnik przekona się podczas lektury.

W swojej publikacji Joseph Schrijvers analizuje wszystkie siedem darów, omawiając je jednak nie w ogólnie przyjętej kolejności, lecz pogrupowane w zależności od odniesienia: do kontemplacji oraz do działania. W darach przynależnych pierwszej grupie autor uwidacznia ich najważniejsze cechy: zdolność do sądzenia o Bogu i sprawach do Niego się odnoszących (dar mądrości), łatwość pojęcia i przyjęcia Bożych spraw oraz pewność dotycząca prawd wiary (dar rozumu), pobudzenie do miłowania stworzeń dla Stwórcy (dar umiejętności). Wszystkie powyższe dary, stanowiąc nadzwyczajną pomoc w życiu duchowym człowieka, łączą się z darami wspomagającymi działanie Bożej miłości. W tych z kolei Joseph Schrijvers dostrzega rolę Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, która uzdalnia człowieka do łączenia życia modlitewnego z życiem praktycznym (dar rady), pobudza go do oddawania Bogu czci i chwały (dar pobożności) oraz znoszenia cierpień i prześladowań z wytrwałością (dar męstwa), a także pobudza ludzką duszę do unikania tego wszystkiego, co obraża Boga (dar bojaźni Bożej).

Autorskie przemyślenia Josepha Schrijversa są rzetelne i skrupulatne a częste odwołania do myśli teologicznej świętego Tomasza z Akwinu oraz duchowości karmelitańskiej, dodają refleksjom filozoficznej głębi. Ci, którzy zdecydują się sięgnąć po publikację Wydawnictwa Promic, odniosą korzyść: w zamieszczonych na końcu praktycznych wnioskach odnajdą wskazówki służące uświęceniu (usposobienie do przyjęcia darów, wprowadzenie ich w czyn dzięki łasce uczynkowej, zgoda na prowadzenie przez Ducha Świętego). Skorzystają również z wielokrotnie cytowanych fragmentów biblijnych (wraz z siglami) oraz wyczerpujących przypisów, pełniących obok roli bibliograficznej także egzegetyczną, co jeszcze bardziej ułatwia zrozumienie trudnych zagadnień wiary.

Niewielka publikacja specjalizującego się w tematyce duchowości i ascezy Josepha Schrijversa jest wciąż aktualna: Dary Ducha Świętego bez wątpienia są w stanie wspomóc wierzących w dążeniu do ostatecznego celu i naśladowaniu Chrystusa.

Tagi: wiara religia Bóg Duch Święty

Kup książkę Dary Ducha Świętego

<
Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Dary Ducha Świętego
Książka
Dary Ducha Świętego
Joseph Schrijvers
Reklamy