Logo wydawnictwa - Melanż
Nasz zawodowa przygoda z książką zaczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Posiadamy wieloletnie, różnorodne i bogate doświadczenia wydawnicze.

Zajmujemy się następującymi obszarami tematycznymi:
- doradztwem w sprawach: wydawniczych, dystrybucyjnych, promocyjnych, marketingowych
- przygotowywaniem książek do druku: tłumaczenia, redakcja, konsultacje merytoryczne, korekta, skład i łamanie
- procesem wydawniczym, dystrybucją i promocją książek Joanny Chmielewskiej, sprzedaż każdego tytułu wynosi 70 000 - 80 000 egz.
- przygotowywaniem na zlecenie kolekcji książkowych: tytuły z literatury pięknej, poradniki, książki dla dzieci przeznaczone do sprzedaży wysyłkowej, kioskowej oraz dla gazet i czasopism
- drukiem książek na zamówienie – od przygotowania po dystrybucję
- przygotowywaniem branżowych gazet, materiałów promocyjnych: katalogi, ulotki, plakaty - od projektu po druk
- współpracą z najlepszymi i największymi sieciami księgarskimi i dystrybutorami książek
- współpracą z dobrymi drukarniami
- organizowaniem spotkań promocyjnych, autorskich i integracyjnych w ekskluzywnych miejscach w Warszawie i na terenie Polski.

Książki wydawnictwa

Zobacz także