Logo wydawnictwa - Miniatura
WYDAWNICTWO MINIATURA

powstało 13 stycznia 1988 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Założyciele: Józef Baran, Krzysztof Kąkolewski, Mieczysław Kozłowski, Mieczysław Mączka, Zygmunt Pytlik, Adam Ziemianin, Maria Ziemianin). Od 2005 roku działa w strukturze Stowarzyszenia Siwobrodych Poetów, którego prezesem jest Mieczysław Mączka.

Do końca 2009 roku Miniatura wydała ponad 1600 tytułów. Najwięcej w roku 1992 (120) i 2004 (105). W tym 60% to poezja, 25% - proza , 15 % - aforystyka. Około trzystu debiutów poetyckich!

Przez pewien czas Miniatura wydawała także czasopisma: kwartalnik literacki “Metafora” (Bydgoszcz), kwartalnik “Kobiece sekrety” (Lwów) i pismo krytyki artystycznej “Pokaz” (Warszawa). Profil wydawnictwa wypełnia przede wszystkim poezja współczesna i dawna, aforystyka, literatura faktu, pogranicze filozofii i mistyki, literatura związana z Galicją.

Wydawnictwem od początku kieruje Mieczysław Mączka.

Książki wydawnictwa

Zobacz także