reklama
Logo wydawnictwa - NERITON
Wydawnictwo Neriton istnieje od 1992. W dotychczasowym dorobku Wydawnictwa znajduje się ponad 500 tytułów. Głównym celem Wydawnictwa jest promowanie cennych prac uznanych naukowców i przybliżenie ich dorobku szerszemu gronu czytelników. Cały czas staramy się poszerzyć naszą ofertę, zarówno pod kątem wartościowych tytułów, jak i nowych dziedzin. Wysoki poziom wydawanych przez nas prac znajduje odzwierciedlenie w przyznawanych nam nagrodach - 11 nagród KLIO, 2 nagrody "Polityki", nagroda Ministra Kultury, nagroda Ministra Edukacji, 3 nagrody im. Jerzego Skowronka, 3 nagrody "Przeglądu Wschodniego", nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a także dwie nominacje do nagrody im. Jana Długosza.

Książki wydawnictwa

Zobacz także