Recenzja książki: Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary

Recenzuje: Danuta Szelejewska

Trudnego zadania obrony przekonań religijnych za pomocą argumentacji historycznej i racjonalnej podejmuje się apologetyka. Kierując się chęcią wykazania braku konfliktów między nauką a religią oraz między rozumem a wiarą, ów dział teologii fundamentalnej uzasadnia podstawowe prawdy wiary (zwłaszcza chrześcijańskiej), broniąc jej równocześnie przed zarzutami przeciwników. Propozycją Wydawnictwa W drodze jest Apologetyka po prostu, która wyjaśnia Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary.

Lektura jest interesująca. Rozpoczynając od wyjaśnienia podstawowych kwestii apologetycznych (definicje, natura, odniesienia do ewangelizacji, kontekst kulturowy, ograniczenia), protestancki teolog Alister E.McGrath sprawnie przechodzi do zagadnień szczegółowych. Bada efektywność apologetyki w kulturze współczesnej (epoka nowoczesności i ponowoczesności). Rozpatruje podstawy teologiczne, stanowiące bazę dla apologetyki chrześcijańskiej (kontekst, teologiczna wizja rzeczywistości, analiza krzyża). Koncentruje się na tożsamości odbiorców: cytując teksty biblijne, dopasowuje apologetykę do Żydów, Greków i Rzymian, rozważając równocześnie ich znaczenie dla kształtowania i przekazywania podejść apologetycznych. Rozpatrując racjonalność wiary chrześcijańskiej, wymienia i analizuje osiem tropów do niej prowadzących (stworzenie, dostrojenie, porządek, moralność, pragnienie, piękno, relacyjność oraz wieczność). Poszukuje również najlepszych sposobów na rozwiązywanie trudności związanych z wiarą.

Lektura jest obszerna. Ogrom pracy włożonej w jej powstanie świadczy o głębokiej znajomości tematu oraz kompetencji autora, który posiłkuje się przemyśleniami teologów chrześcijańskich i protestanckich, filozofów, psychologów, etyków, apologetów, biblistów, ludzi nauki, kultury i sztuki, poetów, dziennikarzy. Są również refleksje świętych, osób konsekrowanych i świeckich, ateistów. Fragmenty biblijne opatrzono siglami. Zastosowane cytaty zapisano w postaci wcięć, co czyni tekst bardziej przejrzystym. Pomocą służą przypisy (wyjaśniające i zarazem bibliograficzne), zamieszczone na końcu każdego rozdziału dodatkowe lektury (wyłącznie obcojęzyczne) oraz alfabetyczny indeks.

Publikacja Wydawnictwa W drodze należy do literatury specjalistycznej, co ogranicza grono odbiorców. Przeciętny czytelnik odłoży ją na półkę, jednak zainteresowani tematem (w tym wątpiący i poszukujący w wierze) bez wątpienia będą usatysfakcjonowani.

Tagi:

Kup książkę Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary

Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary