Recenzja książki: Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

Recenzuje: Danuta Szelejewska

„Adorować" oznacza „uwielbiać", „podziwiać", „okazywać zachwyt", „oddawać cześć", „kierować swoje myśli i serce" – w stronę Chrystusa. Niewielka książeczka Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem pokazuje, jak wielki wpływ na rozwój duchowy człowieka ma trwanie w bezpośredniej obecności miłującego Boga.

Treść publikacji Wydawnictwa Promic oparta jest na doświadczeniach i osobistych przemyśleniach doktora Kościoła, świętego Alfonsa Liguori (rozbudowany opis jego życia i duchowej działalności zajmuje osobny rozdział), który zapoczątkował trwające do dnia dzisiejszego dzieło adoracji (spojrzenie w głąb historii pozwala czytelnikowi prześledzić rozwój inicjatywy świętego Alfonsa). Na zasadniczą część publikacji składa się trzydzieści jeden opartych o miłość rozważań, nazwanych nawiedzeniami, które poprzedzone zostały tematyczną refleksją wprowadzającą oraz modlitwą przeznaczoną do odmawiania przed każdym nawiedzeniem.

Początek kolejnych rozważań stanowi fragment tekstu biblijnego (wraz z siglami) lub krótka myśl teologiczna. Zapisany wytłuszczoną czcionką tytuł jest motywujący, przyporządkowana do poszczególnych nawiedzeń treść zwięzła, myśli głębokie, a ubogacone dzięki licznym odwołaniom do teologii mistycznej, nie pozostają bez pozytywnego wpływu na duchowy rozwój człowieka. Analiza przeznaczonych do adoracji propozycji zapewnia, że Jezus Chrystus, ukryty w Najświętszym Sakramencie jest dla człowieka źródłem dobra i miłości, zadatkiem wszelkich łask, pokarmem, pocieszycielem, lekarzem, przyjacielem, towarzyszem i gościem. Ten, który jest przedziwny w swojej miłości, pociąga ku sobie ludzkie serca, ubogaca je łaskami, oczyszcza z win.

Zaczerpnięta z Czasu adoracji (Mapp Dervaux) głęboka refleksja o zawierzeniu człowieka kontemplującego Temu, który jest adorowany, poprzedza właściwą treść książeczki. Pomocne okazują się przypisy wyjaśniające, natomiast bibliograficzne (tradycyjne oraz internetowe) odsyłają do tekstów uzupełniających, dzięki którym czytelnik będzie mógł jeszcze bardziej pogłębić swoją relację z Bogiem. Znaczenie tekstów łacińskich wyjaśniono w przypisach. Fragmenty biblijne opatrzono siglami. Odbiór wzmacniają liczne odwołania do dokumentów Kościoła, wypowiedzi papieskich, refleksji teologiczno-filozoficznych. Niektóre cytaty zapisano w postaci wcięć w tekście, co czyni go prostszym w odbiorze i zarazem łatwiejszym w zrozumieniu.

Publikacja Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem winna towarzyszyć nie tylko ludziom głęboko wierzącym. Tym, którzy należą do grona poszukujących w wierze, pozwoli poczuć bliskość adorowanego Boga, co z kolei przyczyni się do pogłębienia wiary.

Tagi: religia modlitwa

Kup książkę Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

<
Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem