Recenzja ksi굻ki: Jego portret. Opowie뜻 o Jonaszu Kofcie

Recenzuje: Adrianna Michalewska

Mia wiele twarzy. Znali턬y t telewizyjn – autora tekstów z licznych kabaretów, które stworzy i które tak풽 dziki niemu istnia퀉. Znali턬y te t liryczn – twarz poety, który wzrusza i potrafi rozedrga najczulsze struny ludzkich serc. Z równ lekko턢i pisa o mi쿽턢i, jak o otaczaj켧ym go 턻iecie. Potrafi stworzy tekst do erotyku Jej portret, jak i do przezabawnej piosenki 쫜iewa ka풼y mo풽. Obie nuci쿪 i do dzi zna ca쿪 Polska, cho chyba wiele osób nie wie nawet, kto jest autorem sów tych piosenek. Mia 퓓cie, którym móg쿫y obdzieli kilka postaci. By쿫y to malarz, poeta, kabareciarz, m굻, syn, ojciec, najlepszy przyjaciel, marzyciel, cz쿽wiek niepokorny, wra퓄iwy, uparty, szukaj켧y w 퓓ciu czego poza codzienno턢i. Móg by Markiem H쿪sko i Wojciechem M퀉narskim w jednej osobie. By sob.

Jonasz Kofta urodzi si 28 listopada 1942 roku w rodzinie Marii i Mieczys쿪wa Kaftalów. Aby unikn길 prze턫adowa, ojciec zmieni zbyt 퓓dowsko brzmi켧e nazwisko na Kofta (czyli kurtka, z rosyjskiego). Maria pochodzi쿪 z Ukrainy, nigdy do koca nie nauczy쿪 si polskiego.

Po wojnie m쿽dy Jonasz (wtedy jeszcze Janusz) prze퓓 rozwód rodziców, którzy podzielili pomidzy siebie dwóch synów. Jonasz pozosta z ojcem.

Szybko ujawni퀉 si zdolno턢i pisarskie ch쿽pca. Ju w liceum plastycznym pokaza, 풽 potrafi nie tylko malowa, ale jest te 턻ietny w poezji. By m쿽dy i zabójczo przystojny, uwielbiany przez dziewczyny. Znalaz si w centrum zainteresowania, które towarzyszy쿽 mu przez ca쿮 퓓cie. Kocha by s퀅chany, kocha scen. Na szcz沅cie dla polskiej kultury.

Jego portret. Opowie뜻 o Jonaszu Kofcie to niezwyk쿪, licz켧a prawie 650 stron, bardzo osobista biografia twórcy. Piotr Derlatka pozna i opisa przodków Kofty, przeprowadzi setki rozmów z 퓓j켧ymi cz쿽nkami jego rodziny, przyjació쿺i i bliskimi. Przeczyta i przytoczy dziesi켾ki dokumentów, wierszy, odnalaz mnóstwo fotografii, które pokazuj Jonasza Koft takiego, jakim by. Zadumanego, u턬iechnitego, zapracowanego. Wiecznie z podkr굻onymi oczami, modnie ubranego, z tym nieod낢cznym, lekko zak쿽potanym u턬iechem i 쿪godnymi oczami, którymi patrzy na otaczaj켧y go 턻iat.

Poznajemy cz쿽wieka, rzeczywisto뜻 widzia przefiltrowan przez jaki specyficzny filtr. Dziki niemu wszystko stawa쿽 si lepsze, weselsze, bardziej liryczne. Nawet dosadne w tre턢i i znaczeniu teksty kabaretowe by퀉 l풽jsze, delikatniejsze, dalekie od dzisiejszej wulgarnej dosadno턢i.

Kim zatem by Jonasz Kofta? Ostatnim romantykiem? Nadwra퓄iwcem, którego Bóg obdarzy zbyt wieloma talentami? Cz쿽wiekiem z innej epoki, dziki któremu kultura kawiarniana i klubowa oznacza쿪 spotkania inteligentów, przerzucanie si poezj, tworzenie i przetwarzanie sów? Wyj켾kowym twórc, niepowtarzalnym, co jest tym dziwniejsze, 풽 twórczo뜻 Jonasza Kofty by쿪 dla wszystkich – od literatów i piosenkarzy po tych, którzy z kultur spotykali si okazjonalnie, poruszani jedynie mi쿽snymi wyznaniami, które zyskiwa퀉 s쿽wa piosenek Kofty? M轅czyzn, którego kocha쿽 wiele kobiet, z których on kocha wiele, czasem jednocze턭ie, czasem – szukaj켧 w tych relacjach przyja펝i i zwi콄ku dusz? Cz쿽wiekiem, twórc, wci굻 cenzurowanym przez w쿪dze PRL, który jako si tej cenzurze wymyka, balansuj켧 na cienkiej linii tego, co dopuszczalne, a tak풽 tego, co ponadczasowe?

Portret ostatniego romantyka to fascynuj켧a lektura. To jak powie뜻 o cz쿽wieku, który zdarza si raz na tysi켧 lat. Piotr Derlatka napisa j w jedyny mo퓄iwy sposób. Porywaj켧o, fascynuj켧o, szczerze.

Bardzo polecam. To lektura, jaka nie zdarza si czsto.

Tagi:

Kup ksi굻k Jego portret. Opowie뜻 o Jonaszu Kofcie

Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz tak풽

Zobacz opinie o ksi굻ce Jego portret. Opowie뜻 o Jonaszu Kofcie
Inne ksi굻ki autora
Poeci piosenki 1956-1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech M퀉narski i Jonasz Kofta
Piotr Derlatka0
Ok쿪dka ksi콄ki - Poeci piosenki 1956-1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech M퀉narski i Jonasz Kofta

Najbardziej lubiany polski ksi켨z w rozmowie 퓓cia Ceniony za swój autentyzm, odwag i szczero뜻. Podziwiany zarówno przez katolików...

Zdradziecka Osiecka
Piotr Derlatka0
Ok쿪dka ksi콄ki - Zdradziecka Osiecka

Agnieszka Osiecka - poetka piosenki, pisarka, re퓓serka, a nawet recenzentka filmowa. Mia쿪 tyle talentw, 풽 mo퓆a by쿽 nimi obdzieli tuzin innych osb...

Recenzje miesi켧a
Pod tym samym niebem
Katarzyna Kielecka;
Pod tym samym niebem
Okna z widokiem na Weron
Hanna Kowalewska
Okna z widokiem na Weron
Ktosiek 2.0
Beata Piliszek-S쿽wiska
Ktosiek 2.0
Niedzielna dziewczyna
Pip Drysdale
Niedzielna dziewczyna
365 stron 퓓cia 2020
oprac. Justyna Wrona, Hubert Wo낢cewicz
365 stron 퓓cia 2020
Zawsze i na zawsze
Jenny Han
Zawsze i na zawsze
Grypa. Sto lat walki
Jeremy Brown
Grypa. Sto lat walki
Gdzie noc skrzy si lodem
Lisa Lueddecke
Gdzie noc skrzy si lodem
Relikwiarz
El풺ieta Bielawska
Relikwiarz
Poka wszystkie recenzje