Recenzja książki: Mały leksykon liturgii

Recenzuje: Danuta Szelejewska

Liturgia jest publiczną formą kultu religijnego, dotyczącą zbiorowych i ściśle określonych czynności sakralnych. Celem jej jest uobecnianie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz budowanie wspólnoty Kościoła. By udział wiernych w czynnościach liturgicznych mógł stać się odpowiedzialnym i w pełni uświadomionym, do ich dyspozycji został oddany „Mały leksykon liturgii”, w którym Piotr Krzyżewski oraz ksiądz Jacek Zjawin tłumaczą znaczenie tego wszystkiego, co jest bezpośrednio lub pośrednio związane z liturgią.

 

Wyjaśniane zwroty i wyrażenia zostały ułożone w porządku alfabetycznym, co umożliwia szybkie odnalezienie poszukiwanych treści. Nazwom polskim (w większości przypadków) przyporządkowano ich łacińskie, greckie lub hebrajskie odpowiedniki. Pojęcia zostały wytłumaczone w sposób dokładny i wyczerpujący. Omówione zostały postawy ciała, gesty, czynności, naczynia, kolory, szaty i okresy liturgiczne, formy modlitwy, formuły pochwalne, rytuały, znajdujące się w świątyniach sprzęty oraz przestrzeń sprawowania kultu. Ciekawość wzbudzają wyjaśnienia dotyczące służby ministranckiej, modlitwy eucharystycznej oraz okadzania. Przystępne stają się takie pojęcia jak: cyborium, dalmatyka, embolizm, feretron, improperia, kustodia, mantolet, nawikulariusz, rokieta czy sedile. Elementem ułatwiającym zrozumienie oraz zapamiętanie są odpowiednio dobrane fragmenty rozważań kardynała Josepha Ratzingera, zaczerpnięte z książki „Duch liturgii”.

 

Celem szczegółowego opracowania i opublikowania „Małego leksykonu liturgii” nie była troska o to, by czytelnik zdobył terminologiczną wiedzę umożliwiającą mu rozwiązanie najtrudniejszej nawet krzyżówki, złożonej z haseł teologicznych. Dla autorów znaczenie ma przede wszystkim dbałość o rozpowszechnianie ducha liturgii. Jest to sprawa niezwykle istotna, ponieważ właśnie liturgia jest najważniejszym działaniem Kościoła, w prosty sposób przybliżającym człowieka do Boga.

 

W książce został zamieszczony indeks zawierający alfabetyczny zbiór wszystkich haseł wraz z ich dokładnymi stronami; źródła, na które złożyły się materiały drukowane oraz adresy internetowe, a także niewielkie rysunki ściśle związane z omawianymi treściami. Mały format "Leksykonu..." czyni z niego lekturę podręczną. Zawierając wiedzę specjalistyczną, stanowi on pomoc dydaktyczną dla katechizujących dzieci i młodzież, jednak sięgnąć po nią mogą wszyscy, którzy pragną doświadczyć autentycznej obecności Chrystusa Eucharystycznego.

Tagi: Mały leksykon liturgii, Mały leksykon liturgii recenzja, Mały leksykon liturgii książka, Piotr Krzyżewski Jacek Zjawin Mały leksykon liturgii, Piotr Krzyżewski Jacek Zjawin recenzja, Piotr Krzyżewski Jacek Zjawin książka, Piotr Krzyżewski Jacek Zjawin

Kup książkę Mały leksykon liturgii

Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Mały leksykon liturgii
Książka
Mały leksykon liturgii
Piotr Krzyżewski, Jacek Zjawin
Inne książki autora
Mały leksykon liturgii
Piotr Krzyżewski, Jacek Zjawin0
Okładka ksiązki - Mały leksykon liturgii

Dla wielu wierzących liturgia – pełna tajemniczych znaków: słów, gestów, przedmiotów, symboli, kolorów, dźwięków – jest obcym i niezrozumiałym...