Adam Krechowiecki

(1850-01-06) - (1919-06-13)

Pisarz, krytyk i dramaturg Adam Krechowiecki (pseudonimy: Adam Bukatko, Wratysław Daniłowicz i inne) przyszedł na świat 6 stycznia 1850 r. w Bieleżyńcach. Pochodził z rodziny ziemiańskiej z Wołynia, po powstaniu styczniowym osiadłej we Lwowie. Student prawa na uniwersytetach w Kijowie i we Lwowie. Po studiach zaczął pracować w Namiestnictwie galicyjskim. W latach 1883-1918 był redaktorem naczelnym „Gazety Lwowskiej”, wydawał też "Przewodnik Naukowy i Literacki" Od 1901 r. był prezesem Towarzystwa Dziennikarzy Polskich we Lwowie. Był przyjacielem Henryka Sienkiewicza. Znany z konserwatywnych poglądów. Pisał powieści historyczne i współczesne, a także rozprawy naukowe o Kraszewskim, Mickiewiczu i Norwidzie. Był inicjatorem budowy we Lwowie pomnika Adama Mickiewicza i tłumaczem poetów niemieckich. Zmarł 13 czerwca 1919 r. we Lwowie. Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Krechowiecki

Książki autora

Reklamy