Quantcast

Józef Czechowicz1927 Kamień
1930 dzień jak co dzień
1932 ballada z tamtej strony
1934 w błyskawicy
1936 nic więcej
1937 Czasu jutrzennego (dramat)
1937 Jasne miecze (dramat)
1937 Obraz (dramat)
1938 Arkusz poetycki 3
1938 Bez nieba (dramat)
1939 nuta człowiecza
1955 Wiersze wybrane

Józef Czechowicz - biografia, życie i twórczość


Józef Czechowicz przyszedł na świat 15 marca 1903 r. w Lublinie. Ukończył seminarium nauczycielskie, następnie przez dwa lata był nauczycielem we wsi Słobódka. Po owych dwóch latach powrócił do Lublina. Tam ukończył roczny Wyższy Kurs Nauczycielski i objął posadę nauczyciela we Włodzimierzu Wołyńskim. Jako stypendysta studiował w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ale od 1926 r. znów uczył w szkole w Lublinie. W latach 1924- 25 wydawał w tymże mieście czasopismo literackie "Reflektor". Współpracował też z miejscowymi czasopismami. W 1925 r. został współredaktorem dodatku literackiego do Przeglądu Lubelsko- Kresowego. Dwa lata później wydał swój debiutancki tomik "Kamień".
Rok 1930 był dla niego bogaty w wydarzenia. Po pierwsze, został redaktorem dodatku literackiego do "Ziemi Lubelskiej". Po drugie, wydał tomik poezji "dzień jak co dzień". Dzięki temu zbiorkowi poezji uzyskał Stypendium Funduszu Kultury Narodowej na wyjazd za granicę.
Po powrocie do kraju ze względu na zły stan zdrowia musiał zrezygnować z pracy nauczycielskiej. Wyjechał wtedy do Warszawy. Tam pracował w redakcjach czasopism "Miesięcznik Literatury i Sztuki", "Pion" oraz "Państwo Pracy". W 1938 r. założył z Ludwikiem Frydem kwartalnik "Pióro". Redagował także "Arkusze poetyckie" oraz "Płomyczek". Był także przez pewien czas kierownikiem literackim Polskiego Radia. Niestety jego życie przedwcześnie zakończyła wojna. Zginął 9 września 1939 r. podczas bombardowania.

Kalina Beluch


Źródło: http://

Józef Czechowicz - twórczość

Józef Czechowicz - wiadomości

Cytaty Autora

cóż po chlebie kiedy nie smarowany niebem


Więcej

Kto czyta - żyje wielokrotnie.Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany.


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy