Cytat

Nie możesz popełniać błędu konfirmacji. Jeśli na początku założysz, że jakaś wersja jest najbardziej prawdopodobna, to w miarę poznawania kolejnych szczegółów, wszystko będziesz dokładać do swojej wersji.

Więcej cytatów od tego autora

REKLAMA
Książka
Gra o wszystko
Joanna Opiat-Bojarska
Reklamy