Alina Centkiewicz

(1907-12-05) - (1993-03-11)

Pisarka Alina Centkiewicz przyszła na świat 5 grudnia 1907 r. w Hłuszkach (Ukraina). W 1918 roku jej rodzina przeniosła się do Warszawy. W 1925 ukończyła gimnazjum żeńskie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Swoją pierwszą podróż (do Brazylii) odbyła w 1923 r. wraz z ojcem, który pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Opieki nad Emigracją. Na studia prawnicze wyjechała do Grenoble. 4 grudnia 1926 r. w czasie jednej z wycieczek w Alpy poznała swego przyszłego męża. W 1929 roku uzyskała dyplom magistra prawa i wróciła do Warszawy, by opiekować się chorymi rodzicami (sparaliżowany ojciec). Po ukończonym kursie bibliotekarskim przy Uniwersytecie Warszawskim, zaczęła, w 1932 roku, pracować jako Kierownik Biblioteki Państwowego Banku Rolnego w Warszawie. W 1939 r. wzięła ślub z Czesławem Centkiewiczem. Po powstaniu warszawskim trafiła do obozu w Ravensbrück, a pod koniec wojny do Stuttgartu. W 1946 r. powróciła do kraju i odnalazła męża. Zamieszkali w Jeleniej Górze. W latach 1946–1950 pisarka była wiceprzewodniczącą Ligi Kobiet w Jeleniej Górze i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od 1948 roku należała do PZPR. W 1949 wyszła drukiem pierwsza napisana wspólnie z mężem książka „Odarpi syn Egigwy”. W 1950 r. osiadła w Legionowie, gdzie została wybrana radną. W drugiej połowie 1955 r. przeprowadziła się wraz z mężem na Saską Kępę w Warszawie. W 1958 roku była pierwszą Polką (szóstą kobietą na świecie), która stanęła na Antarktydzie. W 1970 roku została Damą Orderu Uśmiechu. Zmarła 11 marca 1993 r. w Warszawie. 26 września 2012 otrzymała pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legionowa.. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Alina_Centkiewicz

Książki autora

Reklamy