reklama

Anna Kowalska

(1903-04-26) - (1969-03-07)

Polska pisarka Anna Kowalska, z domu Chrzanowska przyszła na świat 26 kwietnia 1903 r. we Lwowie. Przed wojną mieszkała i tworzyła we Lwowie, w czasie wojny w Warszawie. Jako rodowita lwowianka czuła także po wojnie więź z miastem dzieciństwa i młodości, co ujawniała w swej twórczości. Studiowała filologię klasyczną, ukończyła romanistykę na uniwersytecie we Lwowie. Znajomość greki, łaciny, niemieckiego i francuskiego pozwoliły jej czytać w oryginale dzieła klasyków, także śledzić z uwagą współczesną kulturę Zachodu. W roku 1924 mężem Anny Chrzanowskiej został jej profesor Jerzy Kowalski, filolog klasyczny na lwowskim uniwersytecie. W okresie międzywojennym wiele podróżowali po Europie. W roku 1946 we Wrocławiu urodziła się ich córka Maria. Kowalska włączała się w życie literackie międzywojennego Lwowa, współpracowała z tygodnikiem „Sygnały” i grupą literacką „Przedmieście”, w roku 1936 współorganizowała Zjazd Pracowników Kultury. Po wybuchu wojny Kowalscy pozostali we Lwowie: Jerzy wykładał dalej na uniwersytecie, Anna obserwowała ze zgrozą polityczne represje (jej brat trafił do więzienia, a bratową Rosjanie deportowali na Syberię). W roku 1943 trafili do Warszawy, gdzie Kowalska włączyła się w życie konspiracyjne. Była w mieście podczas powstania warszawskiego. Po wojnie osiadła z mężem we Wrocławiu, gdzie Jerzy Kowalski organizował filologię klasyczną na powstającym Uniwersytecie Wrocławskim. Po śmierci męża w 1948 r. pozostała tam. Włączyła się w życie literackie i intelektualne miasta, była redaktorem naczelnym „Zeszytów Wrocławskich”. W roku 1954 przeniosła się do Warszawy i zamieszkała z córką wraz z Marią Dąbrowską (w obszernym mieszkaniu w przedwojennej kamienicy w Al. Niepodległości). W roku 1963 wspólnie odbyły wyprawę do Włoch, Szwajcarii i Francji. Włączyła się w życie literackie stolicy. Należała do ZLP i PEN Clubu. Była jedną z sygnatariuszek tzw. Listu 34 skierowanego do premiera Cyrankiewicza w sprawie wolności kultury. Pisarka była biseksualna. Jej relacja z Marią Dąbrowską to była nie tylko przyjaźń, ale i wielka, choć trudna miłość. Zmarła 7 marca 1969 r. w Warszawie. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Kowalska

Książki autora

Reklamy