Edward Balcerzan

(1937-10-13) - (nadal)

Edward Balcerzan przyszedł na świat 13 października 1937 r. w Wołczańsku koło Charkowa. Od 1946 r. mieszkał w Szczecinie. Tam ukończył podstawówkę i liceum. W 1961 r. został magistrem filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 1962 r. związał się na trwałe z Poznaniem. W 1968 r. uzyskał stopień doktora. Cztery lata później habilitował się, w 1985 r. został profesorem adzwyczajnym, a w 1990 zwyczajnym. W tym samym roku został kierownikiem Zakładu Teorii Literatury Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Od 1961 r. członek Związku Literatów Polskich, od 1989 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, od 1988 polskiego Pen Clubu.
Debiutował jako poeta w 1955 r. na łamach dodatku literackiego „Głosu Szczecińskiego”. Jest autorem kilku tomików wierszy (reprezentował tzw. styl lingwistyczny) oraz książek prozatorskich, a także licznych prac literaturoznawczych. Zajmuje się też tłumaczeniami. Redaktor i współpracownik wielu czasopism kulturalnych.

Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Balcerzan

Książki autora

Reklamy