Marek Karpiński


Marek Karpiński - biografia, życie i twórczość

Marek Karpiński - twórczość

Marek Karpiński - wiadomości

Marek Karpiński - publicystyka

Cytaty Autora

Były też aelicariae - ciastkarki, łączące zaspokajanie potrzeb erotycznych ze sprzedażą ciasteczek w kształcie narządów żeńskich - na chwałę Wenus i męskich - ku czci bożka Priapa. Jedną z dziwniejszych kategorii były uariae, mieszkające na cmentarzach i łączące swój zawód z fachem pogrzebowej płaczki.


Więcej
Dodaj cytat tego autora
Reklamy