Nina Rydzewska

(1902-06-26) - (1958-02-08)

Nina Rydzewska przyszła na świat 26 czerwca 1902 r. w Warszawie. Przed II wojną należała do PPS (ale w późniejszych latach odmówiono jej przyjęcia do PZPR!). Była urzędniczką w Naczelnym Dowództwie Sił zbrojnych i przy kapitule orderu Virtuti Militari. Jeszcze przed wojną (w drugiej połowie lat dwudziestych) związała się z grupą literacką „Kwadryga”. Jej wiersz „Madonna Nędzarzy” wywołał w środowisku endecji takie oburzenie, że groził jej proces. Na szczęście stanęło za nią murem środowisko twórcze. Po wojnie wiele razy zmieniała miejsce pobytu i pracy. Była m.in. pracownicą kopalni węgla oraz radia. W 1953 r. osiadła na stałe w Szczecinie. Należała do Związku Literatów Polskich. Rok przed śmiercią otrzymała Nagrodę Literacką Szczecina. Jej imię nosi jedna ze szczecińskich ulic. Zmarła 8 lutego 1958 r. w Szczecinie. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nina_Rydzewska

Książki autora

Reklamy