Radosław Wiśniewski

(1974-07-30) - (nadal)

Radosław Wiśniewski przyszedł na świat 30 lipca 1974 r. w Warszawie. Ukończył UJ w Krakowie, studiował też w Opolu i Toronto. Mieszka w Brzegu, gdzie był jednym ze współzałożycieli grupy poetyckiej Stowarzyszenie Żywych Poetów, pracuje we Wrocławiu. Jeden z głównych twórców pisma wspomnianej wcześniej grupy „BregArt” (wydawanego w latach 1998 – 2004). W latach 200-2001 samodzielnie tworzył (był jedynym redaktorem) „Informatora Kulturalnego Opolszczyzny”. Laureat wielu nagród i wyróżnień literackich. Publikuje swe utwory w różnych pismach. Stale współpracuje z czasopismami „Studium” i „Odra”. W 2007 r. współinicjował projekt internetowy „Pekin 2008- druga strona medalu”. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rados%C5%82aw_Wi%C5%9Bniewski

Książki autora

Reklamy