Tadeusz Becela

(1907-10-03) - (1992-04-03)

Pisarz i działacz polityczny Tadeusz Becela, ps. Włodek przyszedł na świat 3 października 1907 r. w Chojnie. Pochodził z niezbyt zamożnej rodziny chłopskiej. Zdobył zawód krawca, w którym pracował. Bardzo aktywny politycznie. Związał życie z komunizmem. Był sekretarzem pierwszego po wojnie komitetu miejskiego PPR w Poznaniu, organizatorem pierwszych w Poznaniu kursów partyjnych w 1945 r. Działalnością literacką zainteresował się dopiero po 50. roku życia. Pisał pamiętniki i powieści. Autor tomów wspomnień: „Osobliwe lata” - dotyczyły okresu od urodzenia autora do I wojny światowej i „Lata górne i chmurne” – o okresie międzywojennym. Za tę drugą książkę otrzymał I nagrodę w konkursie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. W obu tomach zawarł szczegółowe relacje z życia w Poznaniu i Wielkopolsce w opisywanych czasach. Zmarł 3 kwietnia 1992 r. w Poznaniu. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Becela

Książki autora

Reklamy