Tadeusz Hollender

(1910-05-30) - (1943-05-31)

Tadeusz Hollender przyszedł na świat 30 maja 1910 r. w Lezajsku. W latach 1929-1933 studiował prawo oraz polonistykę na Uniwersytecie Lwowskim. W roku rozpoczęcia studiów debiutował też jako poeta. Od 1933 r. pracował w redakcji „Wczoraj- dziś -jutro”. Był współzałożycielem i redaktorem „Sygnałów”, pisywał też do „Szpilek”. W 1937 r. przeniósł się do Warszawy, dwa lata później wrócił do Lwowa, by w 1941 r. znów zamieszkać w stolicy. Uczestniczył w konspiracyjnym życiu literackim. W 1943 r. aresztowany przez gestapo i wkrótce później (31 maja 1943 r.)rozstrzelany na Pawiaku. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Hollender

Książki autora

Reklamy