Tomasz Nidecki

(1807-01-02) - (1852-06-05)

Polski dziewiętnastowieczny kompozytor, pianista i dyrygent Tomasz Nidecki przyszedł na świat 2 stycznia 1807 r. w Studziance koło Radomia. Od 1822 r. studiował w warszawskim Konserwatorium grę na fortepianie, skrzypcach i organach, a w latach 1824-27 także kompozycję. Po studiach pracował początkowo jako skrzypek w Orkiestrze Teatru Wielkiego. Wkrótce uzyskał stypendium rządowe, dzięki czemu mógł wyjechać do Wiednia, gdzie w latach 1828-31 kontynuował studia muzyczne. W tym czasie zawarł znajomość z przebywającym tam wówczas Chopinem. W 1831 r. związał się z miejscowym teatrem. Jego utwory spotykały się tam z bardzo ciepłym przyjęciem. Dzięki temu w 1833 r. dostał tam stały angaż jako kapelmistrz orkiestry, pisał też dla tego teatru dwie- trzy operetki rocznie.
W 1838 r. wrócił do Warszawy. Rok później po udanym wystawieniu opery Aubera w Teatrze Wielkim został tam drugim dyrygentem. W 1840 r. został pierwszym dyrygentem i dyrektorem opery. Pracował tam dwanaście lat. Prowadził też chóry w kilku kościołach warszawskich. Do 1850 r. był też nauczycielem śpiewu.
Zmarł 5 czerwca 1852 r. podczas epidemii cholery.

Kalina Beluch


Źródło: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_nidecki_tomasz

Książki autora

Reklamy