Xawery Glinka

(1890-02-05) - (1957-11-08)

Pisarz i poeta, działacz emigracyjny Xawery Glinka przyszedł na świat 5 lutego 1890 r. w Kijowie. W 1908 ukończył gimnazjum w Kijowie, w latach 1910-1911 studiował w Monachium, w latach 1911-1914 w Paryżu, gdzie pełnił także funkcję bibliotekarza i gospodarza. Po wybuchu I wojny światowej powrócił do Kijowa. Walczył w Legionach Polskich, od 1919 przebywał w Warszawie. W 1920 był krótko sekretarzem Prezydium Centralnego Komitetu Propagandy przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego. W tym samym roku zdemobilizowany, w latach 1920-1921 redagował pismo Gospoda poetów, współpracował z czasopismami „Kurier Poranny” i „Świat”. Był delegatem na zjazd Związku Zawodowego Literatów Polskich 4 lutego 1922 w Warszawie. W latach 1920-1922 był członkiem zarządu ZZLP. W 1925 wyjechał za granicę. W 1927 wstąpił do polskiej służby zagranicznej, od 1927 do 1933 był attaché prasowym Poselstwa RP w Belgradzie, od sierpnia 1936 do października 1939 pełnił tę samą funkcję w Poselstwie RP w Rydze, jednocześnie był także korespondentem PAT kolejno w Belgradzie, Helsinkach i Rydze. W listopadzie 1939 objął w Paryżu stanowisko zastępcy kierownika referatu prasowego MSZ, ale już w styczniu 1940 wyjechał do Belgradu, gdzie do kwietnia 1941 był korespondentem PAT. Po agresji niemieckiej na Jugosławię wyjechał do Jerozolimy. Współpracował tam z Biuletynem Informacyjnym Polskich Uchodźców Wojennych na Bliskim Wschodzie, był pracownikiem oddziału PAT, w 1944 został szefem Radia Jerozolima i przewodniczącym Sekcji Bliskiego Wschodu Związku Dziennikarzy RP, w 1945 wszedł w skład Komitetu Uchodźców Polskich. Od 1948 przebywał w Libanie, gdzie założył pismo literackie "Cedry". W 1950 wyjechał do Wielkiej Brytanii. W 1954 został prezesem Zarządu Głównego Związku Ziem Wschodnich RP, w kwietniu 1957 został ministrem bez teki rządu Antoniego Pająka, w tym samym roku członkiem I Rady RP oraz członkiem Głównej Komisji Skarbu Narodowego. Zmarł 8 listopada 1957 r. w Beckenham. Został pochowany na The Crystal Palace District Cemetary w Londynie. Pośmiertnie odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Xawery_Glinka

Książki autora

Reklamy