Zbigniew Koczanowicz

(1909-10-05) - (1987-10-26)

Polski aktor i reżyser Zbigniew Koczanowicz przyszedł na świat 5 października 1909 r. w Moskwie. Przed pierwszą wojną światową grał w teatrach Warszawy, Torunia, Poznania, Bydgoszczy i Wilna. W 1938 r. zaczął studiować reżyserię w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. W czasie okupacji niemieckiej był więźniem kilku obozów. W 1948 zdał reżyserski egzamin eksternistyczny. W latach 1945–1949 był aktorem i reżyserem Miejskich Teatrów Dramatycznych, w sezonie 1949/50 Teatru Powszechnego w Warszawie. W latach 1950–1953 grał w Teatrze Nowej Warszawy. W latach 1954–1957 był dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, a w latach 1957–1959 Teatru Powszechnego w Łodzi. W tym ostatnim teatrze do 1963 r. był zarówno aktorem, jak i reżyserem. Następnie w latach 1963–1979 występował w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W 1979 przeszedł na emeryturę. Był działaczem Związku Artystów Scen Polskich. Od 1979 był członkiem zasłużonym tej organizacji, a pod koniec swojego życia wiceprezesem. Występował również w Teatrze Telewizji. W 1976 r. opublikował wspomnienia pt. „Czterdzieści lat to niewiele”. Zmarł 26 października 1987 w Warszawie. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Koczanowicz

Książki autora

Reklamy