Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego w Zamościu

Miasto: Zamość 22-400

Adres: Akademicka 8

Strona: 1lo.com.pl

O bibliotece:

Nasza biblioteka szkolna ma ponad 100 lat. Organizowana była spontanicznie, kiedy tylko uzyskano pozwolenie na utworzenie polskiej szkoły, stąd też w swoich zbiorach mamy  książki z wieku XIX i początków XX, ze znakami własnościowymi różnych osób i instytucji oraz wydawane w lokalnej oficynie Braci Pomarańskich w okresie międzywojennym , co jest naszym wyróżnikiem spośród innych bibliotek szkolnych. Obecnie nasze zbiory to około 33 tysięcy książek. Oferujemy naszym czytelnikom nie tylko lektury i książki wspomagające proces uczenia się, ale również klasykę literatury światowej i nowości wydawnicze kupowane zgodnie z życzeniami młodzieży. Staramy się, aby każdy czytelnik znalazł w naszych zbiorach książki, których czytanie sprawi mu radość, pozwoli odpocząć, ale i rozwinąć zainteresowania, zrozumieć świat i ukształtować własną osobowość.

Rozwijamy kulturę czytelniczą młodzieży i zachęcamy ich do czytania poprzez różnorodne działania: czytelniczy challenge, organizację konkursu literackiego, zabawy z wykorzystaniem narzędzi IT. 

Reklamy