Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie - Poczytalnia

Miasto: Legionowo 05-120

Adres: Tadeusza Kościuszki 8A

Strona: www.bibliotekalegionowo.pl

O bibliotece:

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie istnieje od 1949 roku. W 2016 roku jej siedziba główna została przeniesiona do budynku nowo wybudowanego dworca, co pozwoliło na znaczne poszerzenie oferty kulturalnej oraz dotarcie do liczniejszej grupy odbiorców.

Dysponujemy sceną, salą audiowizualną, dwiema salami komputerowymi, okularami VR i drukarkami 3D, co sprawia, że jesteśmy instytucją nowoczesną, czułą na trendy i nowe potrzeby użytkowników.

W ramach stałej oferty biblioteki organizowane są liczne konkursy, warsztaty literackie i fotograficzne, a także cykle spotkań autorskich. Wydarzenia skierowane są do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Nasze działania związane są z ideą postrzegania biblioteki jako tzw. trzeciego miejsca, czyli przestrzeni do odpoczynku, które jest przyjazne i sprzyja spędzaniu czasu po szkole i pracy.

Ofertę dla dzieci tworzą m.in. spotkania, cykl "Bajkowa Poczytalnia", udział w programie dla najmłodszych czytelników „Mała Książka – Wielki Człowiek”, przedstawienia teatralne z warsztatami dla dzieci i rodziców, a także lekcje tematyczne.

Ofertę dla młodzieży współtworzyły m.in. zajęcia z szeroko pojętej edukacji medialnej w projekcie „Filmowa «Zorza» w Poczytalni”, projekt „Zinoteka”, czyli cykl warsztatów dla młodzieży i dorosłych poświęcony niezależnej twórczości i tematyce zinów oraz "Ta książka jest o Tobie" dzięki któremu stworzyliśmy wyszukiwarkę tytułów książek dla młodzieży: chceczytaco.pl.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów utworzono chór Belcanto, który reprezentuje bibliotekę na krajowych i międzynarodowych konkursach. Biblioteka współpracuje również z wieloma teatrami, dzięki czemu możliwe było rozpoczęcie w 2018 r. projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej i Stowarzyszenia Myślących Pozytywnie „Monodram. Mały teatr – duża sztuka”.

Za działania na szeroką skalę kierowane do różnych grup odbiorców otrzymaliśmy nagrodę im. Kierbedziów w kategorii "Działalność na rzecz społeczności lokalnej" w maju 2018 roku. Od 2016 roku rokrocznie otrzymujemy również nagrody i wyróżnienia za promowanie czytelnictwa od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Reklamy