Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Anny Kamieńskiej w Świdniku

Miasto: Świdnik 21-040

Adres: Niepodległości 13

Strona: bibliotekaswidnik.pl

O bibliotece:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku (M-PBP) została powołana decyzją Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świdniku w maju 1955 roku. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska Świdnik.

M-PBP w Świdniku składa się z Biblioteki Głównej i 3 filii.

Misją naszej Biblioteki jest popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku w środowisku miejskim i lokalnym. Pragniemy ożywić środowisko czytelnicze poprzez spotkania autorskie, konkursy literackie, głośnego czytania, lekcje biblioteczne, wernisaże itd. Równie ważne jest promowanie historii, kultury i tradycji powiatu świdnickiego i Lubelszczyzny, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z naszą małą ojczyzną i Polską. Swoją działalność biblioteka prowadzi samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Misją świdnickiej Biblioteki jest także rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury wśród mieszkańców.

Reklamy