Cytat

-Panie Muhammadzie Sali, jedzie pan do firmy? Proszę przeka· zać Josemu wiadomość, że jutro się ze mną żeni. Proszę mu powie-dzieć, żeby zaraz po pracy przyjechał do miasta. • ·

Autor: Sanmao
Książka: Saharyjskie dni

Więcej cytatów od tego autora

REKLAMA

Więcej cytatów z tej książki

Książka
Reklamy