Dydaktyka. Podręcznik akademicki

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2012-05-29
Kategoria: Inne
ISBN: 978-83-7587-922-3
Liczba stron: 358
Dodał/a książkę: PawelG

Ocena: 0 (0 głosów)

Przekazujemy czytelnikom podręcznik wybitnego pedagoga - dydaktyka, komparatysty i badacza dziejów oświaty, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk PAN profesora Czesława Kupisiewicza. W dobie płynnej ponowoczesności wydawałoby się, że nie ma już miejsca na klasykę, tradycję, na tę wiedzę, która trwała przez wieki, służąc wielu pokoleniom przygotowującym się do jednego z najpiękniejszych zawodów ludzkości, ja kim jest szeroko pojmowane nauczycielstwo.

Humaniści, a zwłaszcza pedagodzy, szukając współczesnych ujęć modeli kształcenia i wychowania, odmiennego klimatu czy jakiegoś szczególnego sposobu podejścia do dziecka, jego rodziców czy nauczycieli, zdają sobie sprawę z konieczności zachowania tych idei i rozwiązań praktycznych, które są ponadczasowe, aktualne, niezmienne w swej istocie.

„Dydaktyka” Czesława Kupisiewicza, która prezentuje wiedzę generującą otwartość sytuacji i procesów uczenia się, a więc wytwarzającą miejsce w naszej przestrzeni dla drugiego człowieka. Jest to zarazem swoistego rodzaju gest zaproszenia do uczenia się, który pokazuje, że autorowi zależy na otwarciu przed uczącymi się własnego serca, umysłu i woli, by mieli oni szansę do konać introcepcji wartości Dobra, Prawdy i Piękna, bogactwa mądrości, cennych doświadczeń i wzruszeń.

Dydaktyka jest nauką humanistyczno-społeczną. W tej też konwencji napisany został ten podręcznik. Tymczasem rewolucyjne wręcz zdobycze nauki, techniki i technologii, zwłaszcza w zakresie elektroniki, sprawiają, że do dydaktyki coraz szybciej i w coraz szerszym zakresie zaczynają przenikać niektóre z tych zdobyczy, podobnie jak do medycyny i innych nauk. Wskutek tego istotnym zmianom już podlegają i nadal będą podlegać niemal wszystkie z opisywanych w tym podręczniku składników dydaktyki, poczynając od celów nauczania, uczenia i uczenia się, poprzez kryteria doboru treści kształcenia do programów szkolnych i akademickich, a kończąc – najsilniej – na metodach, formach organizacyjnych i środkach dydaktycznych. Wspomniane zmiany zostały zaznaczone w tym podręczniku – przede wszystkim, gdy chodzi o ich rodzaje i kierunki – ale nie na tyle, aby ten istotny problem można było uznać za wyczerpany. Byłoby to zresztą mało realne ze względu na ilość i dynamikę owych zmian.

Jeśli chodzi o strukturę i treść niniejszego podręcznika, to zachowuję ujęcie eksponowane już w jego poprzednich wydaniach. Jego wyznacznikami są poszczególne składniki przedmiotu dydaktyki, poczynając od celów i treści nauczania – uczenia się, a kończąc na zasadach, metodach, formach organizacyjnych oraz środkach służących realizacji tego procesu. Silniej jednak niż w poprzednich wydaniach eksponuję historyczne uwarunkowania omawianych zagadnień, a także zmiany wynikające z postępu badań w zakresie dydaktyki oraz osiągnięć elektroniki. Odnosi się to głównie do trzech wielkich systemów dydaktycznych, jakie powstały w drugiej połowie XIX i w XX wieku, to znaczy tradycyjnego, progresywistycznego i współczesnego, a także do koncepcji e-learningu, która pojawiła się na przełomie wieków XX i XXI, czyli w naszych już czasach. Dzięki wspomnianym badaniom i osiągnięciom dydaktyka nie koncentruje się już wyłącznie na kształceniu realizowanym w szkole i przez szkołę, lecz rozszerza swoje zainteresowania na pozaszkolne czynności kształceniowe, w tym na wspomniane wyżej nauczanie – uczenie się z udziałem środków elektronicznych.

Podręcznik Czesława Kupisiewicza jest o ty le wyjątkowy, że jego aktualizacji dokonał on sam, mając świadomość przemian, do jakich dochodzi w ponowoczesnym i zglobalizowanym świecie, i podejmując decyzję o niewprowadzaniu nas w tajniki tego, co znacznie wykracza po za wspomnianą klasykę.

Kup książkę Dydaktyka. Podręcznik akademicki

Polecana recenzja

Avatar użytkownika - justa21
justa21
Przeczytane:,
Rzecz o dydaktycePojęcie dydaktyki ewaluowało przez wieki , przechodząc od „sztuki nauczania” i „teorii uczenia się” po obecny pogląd, traktujący obie te czynności jako integralną całość. Do czynników je zespalających zalicza się nie tylko wspólny cel, do którego zmierzają, ale także metody, formy organizacyjne i środki, za pomocą których ten cel ma zostać osiągnięty. Od połowy XX wieku dydaktyka jest więc traktowana jako nauka o nauczaniu, uczeniu i uczeniu się i tak ujęta definicja świadczy zarówno o jej funkcji teoretycznej, jak i praktycznej.Takie właśnie rozumienie dydaktyki stanowi punkt wyjścia dla Czesława Kupisiewicza, jednego z klasyków współczesnej pedagogiki, uhonorowanego zaszczytnym tytułem „nauczyciela nauczycieli”. Jego najnowsza książka „Dydaktyka. Podręcznik akademicki” to kompendium wiedzy na temat składników systemu dydaktycznego, jak i samej dydaktyki, jej rodowodu i przemian. Podręcznik pozwoli studentom zrozumieć podstawy dydaktyki, zaś czynnym zawodowo pedagogom snuć refleksje na temat bilansu dokonań oraz rozważać konkretne propozycje lepszych niż dotychczasowe rozwiązań.Autor podzielił książkę na cztery części, traktujące kolejno o: „Pojęciu i przedmiocie dydaktyki”, „Procesie kształcenia”, „Składnikach procesu kształcenia” oraz „Dydaktycznych problemach współczesności” ...
(czytaj dalej)

Opinie o książce - Dydaktyka. Podręcznik akademicki

Inne książki autora
Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzisiejsze
Czesław Kupisiewicz0
Okładka ksiązki - Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzisiejsze

Tak znakomitej książki pedagogicznej nie napisano od wielu lat. Jest dobrze skonstruowana począwszy od tytułu, po ostatnią stronę. Treści w niej...

Projekty reform edukacyjnych w Polsce
Czesław Kupisiewicz0
Okładka ksiązki - Projekty reform edukacyjnych w Polsce

Przekrojowe podsumowanie projektów reform oświatowych w Polsce w latach 1973-2005.Książka:przedstawia główne tezy raportów i projektów reform w ujednoliconych...

Reklamy