Recenzja książki: Miłosny potencjał mężczyzny

Recenzuje: Krzysztof Grudnik

Taoizm nie jest w Polsce zbytnio popularny. W formie filozoficzno-religijnego pojawia się rzadko, wystarczy wspomnieć, że niedawno dopiero zdecydowano się na wydanie polskiego tłumaczenia Tao Te Ching Lao Tsego. Najczęściej taoizm pojawia się jako element składniowy, duchowy aspekt bardziej skonkretyzowanej płaszczyzny działania. Powoli modne stają się powiązane z taoizmem wschodnie sztuki walki (Kung Fu Wu Shu, Tai Chi Chuan itp.), alternatywna medycyna oparta na dialogach Żółtego Cesarza, akupunktura, jak i to, co stanowi oś tej książki – praktyki seksualne. Ciężko jest w kilku zdaniach streścić dość złożony system taoistycznej seksualności. Bazuje on na istnieniu wszechprzenikającej energii, która w ludzkim ciele może znajdować się na różnych poziomach subtelności– przez tzw. wewnętrzną alchemię – uszlachetniana. Prawidłowe krążenie i właściwa polaryzacja energii mają być gwarantem długiego życia, dobrego zdrowia i wysokiej sprawności fizycznej. Utrata tej energii powoduje analogiczne skutki: ospałość, ogólną słabość, problemy z koncentracją, obniżoną odporność, wreszcie choroby i przedwczesną śmierć. By rozwijać swą energię mężczyzna musi przede wszystkim ją zachować (poprzez powstrzymywanie się przed utratą nasienia, co nie jest równoznaczne z ascezą seksualną!) oraz zharmonizować z odmiennie spolaryzowaną (znane chyba wszystkim zagadnienie yin – yang) energią żeńską. Miłosny potencjał mężczyzny wykłada wyczerpująco taoistyczne spojrzenie na system wytwarzania i zarządzania ludzką energią oraz jej konotacje ze sferą życia erotycznego. Dodatkowo w sposób szczegółowy opisuje szereg praktyk związanych z powstrzymywaniem wytrysku, przedłużeniem aktu seksualnego, magazynowaniem oraz przetwarzaniem pozyskanej w jego wyniku energii. Autorzy przewidzieli większość trudności, z którymi spotkać się może początkujący praktykant. Dodatkowo zamieścili odpowiedzi na mogące pojawić się pytania oraz wypowiedzi i komentarze osób z różnych środowisk, które praktykują tao seksu. Dostajemy więc nie tyle kompletny podręcznik, co wyczerpujący przewodnik po sypialnianym taoizmie. Jesteśmy prowadzeni od teorii po praktykę – początkowo prostą, z czasem coraz bardziej skomplikowaną. Wszystkie opisywane w książce praktyki zorientowane są ostatecznie na cel duchowy. Niemniej ich realizacja niesie ze sobą korzyści także innego rodzaju. Przedłużenie i pogłębienie stosunki seksualnego jak i poprawa zdrowia nastąpić może bez względu na nasze zainteresowanie taoizmem, i z tego powodu po pozycję tą sięgnąć mogą z pożytkiem także ludzie nie szukający doznań stricte religijnych, bądź silnie związani z własną religią. Mimo faktu, że tytuł wskazuje męskiego adresata (do kobiet adresowany jest Miłosny potencjał kobiety), książką powinny się także zainteresować kobiety będące partnerkami początkujących praktykantów, ponieważ bardziej zaawansowane praktyki przy braku świadomości a często i współpracy kobiety są niemożliwe do wykonania.

Tagi: Miłosny potencjał mężczyzny, Miłosny potencjał mężczyzny recenzja, Miłosny potencjał mężczyzny książka, Chia Mantak Michael Winn Miłosny potencjał mężczyzny, Chia Mantak Michael Winn recenzja, Chia Mantak Michael Winn książka, Chia Mantak Michael Winn

Kup książkę Miłosny potencjał mężczyzny

<
Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Miłosny potencjał mężczyzny
Książka
Miłosny potencjał mężczyzny
Chia Mantak, Michael Winn