Aleksander Kamiński


Aleksander Kamiński to polski pisarz działający w konspiracji w czasach II wojny światowej, który zasłynął przede wszystkim książką Kamienie na szaniec czy Zośka i Parasol.

Aleksander Kamiński - biografia, życie i twórczość

Aleksander Kamiński urodził się 28 stycznia 1903 r. w Warszawie. W 1905 r. przeniósł się z rodzicami do Kijowa. Tam ukończył czteroklasową szkołę powszechną. To nie koniec przeprowadzek w jego młodzieńczym okresie życia. W 1914 r. państwo Kamińscy przenieśli się do Rostowa, a dwa lata później do Humania.

Aleksander Kamiński - harcerstwo

Po śmierci ojca w 1911 r. warunki materialne rodziny uległy znacznemu pogorszeniu, więc już w wieku 13 lat (czyli w 1916 r.) Aleksander rozpoczął pracę jako goniec w banku. Nie zaniedbał jednak edukacji - w 1918 r. zaczął uczęszczać do polskiej szkoły średniej w Humaniu. W tym samym roku związał się z harcerstwem - zapisał się do Męskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki. Był tam kolejno: zastępowym, przybocznym, drużynowym i kierownikiem Gniazda Humańskiego składającego się z drużyn harcerskich obu płci.

W marcu 1921 r. państwo Kamińscy wrócili do Warszawy. Aleksander kontynuował naukę w Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. W 1922 r. zdał pomyślnie maturę i rozpoczął studia historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1928 r. uzyskał tytuł magistra.

Podczas studiów pracował: był kolejno od 1922 r. pomocnikiem wychowawcy, wychowawcą i kierownikiem bursy w Pruszkowie, od 1929 r. nauczycielem historii, a od 1930 do 1931 kierownikiem innej bursy. Był współzałożycielem, a później członkiem władz Związku Zawodowego Wychowawców. Nadal aktywnie działał w ZHP, przechodząc przez kolejne stopnie. Stworzył metodę zuchową (harcerska metoda wychowawcza dla chłopców w wieku 8- 11 lat) i napisał powieści będące jednocześnie harcerskimi podręcznikami metodycznymi: Antek Cwaniak, Książka wodza zuchów i Krąg rady.

Aleksander Kamiński - działalność w czasie II wojny światowej

Po wybuchu wojny został ewakuowany ze Śląska i przybył do Warszawy. Tam wszedł w skład Komendy Pogotowia Harcerzy. Po kapitulacji stolicy kierował prowizorycznym domem dziecka dla sierot wojennych.

Czytaj również: Aleksander Kamiński - cytaty

Od października 1939 działał w konspiracji, był członkiem Głównej Kwatery Szarych Szeregów. Wydawał podziemne czasopismo "Biuletyn Informacyjny" (od 1941 r. było to najważniejsze pismo konspiracyjne w okupowanej Polsce). Założył Organizację Małego Sabotażu "Wawer". To właśnie ta organizacja rysowała na murach kotwice Polski Walczącej. Innymi akcjami było m.in. : pisanie antyniemieckich haseł w miejscach publicznych, gazowanie kin, kolportaż ulotek, akcje megafonowe.
W czasie okupacji napisał swoją najsłynniejszą książkę: Kamienie na szaniec. Wydał ją pod pseudonimem Juliusz Górecki.

Aleksander Kamiński - aktywność powojenna

Po wojnie od 1945 do 1950 r. był asystentem przy katedrach pedagogiki społecznej i pedagogiki ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego. W międzyczasie, w 1947 r., został doktorem filozofii.

Nadal czynnie działał w ZHP, ale w 1949 r. został usunięty z harcerstwa przez władze z przyczyn ideologicznych. Rok później odsunięty został także od pracy w Uniwersytecie Łódzkim. Do roku 1956 r. był pod czujną obserwacją UB. Po odwilży wrócił do pracy harcerskiej. Uczestniczył w rozmowach o możliwości reaktywowania ZHP. Jednak w związku z coraz silniejszymi próbami podporządkowania ZHP władzom PZPR po półtora roku zrezygnował z kierowniczego stanowiska.

W 1958 r. powrócił na Uniwersytet Łódzki. Tam rok później uzyskał habilitację. Od 1962 r. był kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej. W 1969 r. został profesorem nadzwyczajnym.

W 1972 r. przeszedł na emeryturę. Powrócił do Warszawy i tam zmarł 15 marca 1978 r. Został pochowany na Powązkach obok bohaterów Kamieni na szaniec.

Postać Aleksandra Kamińskiego pojawia się w przygodowo-historycznej książce dla młodych czytelników autorstwa Katarzyny Rygiel Jeden dzień.

Kalina Beluch

Aleksander Kamiński - bibliografia

1932 Antek Cwaniak
1933 Książka wodza zuchów
1934 Andrzej Małkowski
1935 Krąg rady
1942 Wielka Gra
1942 Podręcznik dla kierowników oddziałów Zawiszy
1944 Kamienie na szaniec


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_KamiA?ski

Aleksander Kamiński - twórczość

Okładka - Harcerstwo żywe i radosne. (Felietony harcerskie z tygodnika Iskry z lat 19291933)
Harcerstwo żywe i radosne. (Felietony harcerskie z tygodnika Iskry z lat 19291933)

Seria wydawnicza ,,Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939...czytaj dalej

Okładka - Wstępuję do harcerstwa. (Felietony harcerskie z tygodnika Iskry z lat 19281929)
Wstępuję do harcerstwa. (Felietony harcerskie z tygodnika Iskry z lat 19281929)

Seria wydawnicza ,,Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939...czytaj dalej

Okładka - Skauting i Harcerstwo . Wybór pism charakteryzujących ruch młodzieży i system wychowawczy
Skauting i Harcerstwo . Wybór pism charakteryzujących ruch młodzieży i system wychowawczy

Seria wydawnicza ,,Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939...czytaj dalej

Okładka - Kamienie na szaniec
Kamienie na szaniec

Opowieść o Bohaterach Szarych Szeregów - Rudym, Alku, Zośce, zilustrowana ponad osiemdziesięcioma zdjęciami ze wszystkich epok Ich życia - od gniazda rodzinnego, poprzez czas harcerstwa, miłości, walki...czytaj dalej

Okładka - Zośka i Parasol
Zośka i Parasol

Książka powstała na podstawie sławnego archiwum Jana Rodowicza – Anody, relacji żołnierzy batalionów, dokumentów, listów, pamiętników, konsultacji z matkami poległych. Autor...czytaj dalej

Okładka - Andrzej Małkowski
Andrzej Małkowski

Początki ruchów społecznych, także ruchów młodzieży, są zjawiskiem fascynującym. Szczególnie, jeśli to jest ruch, który przejawia tak długotrwałą żywotność, jak harcerstwo. Niech...czytaj dalej

Okładka -  Antek Cwaniak
Antek Cwaniak

Wiele zmieniło się w naszym kraju i naszej harcerskiej organizacji od chwili, gdy w latach trzydziestych Antoni Cwankiewicz zakładał drużynę zuchów. Dziś mija od tego momentu pół wieku, a Antek...czytaj dalej

Okładka - Wielka gra
Wielka gra

Obok Kamieni na szaniec drugi okupacyjny bestseller Aleksandra Kamińskiego. Jedyna książka skonfiskowana przez Komendę Główną AK, która uznała, że owe vademecum konspiracji zbytnio ujawnia metody...czytaj dalej

Aleksander Kamiński - wiadomości

Cytaty Autora

Tylko w świecie wolności, sprawiedliwości i prawdy warto żyć.


Więcej

Nie uwierzysz, ale jednym z powodów mego zadowolenia jest to, że wreszcie ja sam cierpię, dotąd cierpieli inni. Ojciec... A ostatnio przeze mnie matka... To, że mnie dotąd to omijało było nieznośne. Teraz wszystko w porządku.


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy