Cytat

Piję, bo piję. Piję, bo lu­bię. Piję, bo się boję. Piję, bo jes­tem ob­ciążony ge­netycznie. Wszys­cy moim przod­ko­wie pi­li. Pi­li moi pradziado­wie i dziado­wie, pił mój oj­ciec i piła mo­ja mat­ka. Nie mam ani sióstr, ani bra­ci, ale jes­tem pe­wien: gdy­by by­li na świecie, wszys­tkie mo­je sios­try by piły i wszys­cy mi bra­cia również by pi­li. Piję, bo mam słaby cha­rak­ter. Piję, bo coś mi się przes­ta­wiło w głowie. Piję, bo jes­tem zbyt spo­koj­ny i chcę się ożywić. Piję, bo jes­tem ner­wo­wy i chcę ukoić ner­wy. Piję, b

Autor: Jerzy Pilch

Więcej cytatów od tego autora

REKLAMA
Reklamy