Forum

Wątek - Turniej Poetycki "Orzech" im. Jerzego Kozarzewskiego
← powrót

Kto Post
kultura
Avatar użytkownika - kultura
2014-04-28 09:43:45

Urząd Miejski w Nysie zaprasza do udziału w VIII EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO „ ORZECH” im. Jerzego Kozarzewskiego „Borykałeś się z wierszem. Zbyt mała pojemność, aby zmieścić w niej wszystką niewymierność słowa” J. Kozarzewski R E G U L A M I N Organizator: Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 Adresaci: Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych : - do lat 18 - powyżej lat 18 Zasady uczestnictwa: • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą (bez adresu nadawcy na kopercie) jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach • nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) • nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą informację z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej); oświadczenie, że utwór jest oryginalnym dziełem autora i nie był nigdzie publikowany ani nagradzany oraz że autor zapoznał się i zaakceptował postanowienia regulaminu. • Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do lat 18, czy powyżej 18 lat). Termin nadsyłania utworów : Prace należy nadesłać do dnia 8 września 2014 r. na adres : Urząd Miejski w Nysie Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa Utwory zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury w składzie : 1. Bogusław Kierc – przewodniczący, 2. Stanisław Bereś, 3. Marta Klubowicz. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji. Nagrody. Ogólna pula nagród – 4.800,00 zł. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody w następujących kwotach : W kategorii do lat 18 : I miejsce – 700,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 500,00 zł (brutto) III miejsce- 400,00zł (brutto) W kategorii powyżej 18 lat : I miejsce – 1.400,00 zł (brutto) oraz statuetka „Orzecha” II miejsce - 1.000,00 zł (brutto) III miejsce - 800,00 zł (brutto) Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Warunki dodatkowe : 1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 25.10.2014 podczas uroczystego ogłoszenia wyników jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca z rezygnacją również ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się po odbiór nagrody pieniężnej (a w przypadku zajęcia I miejsca również statuetki) wysłany zostanie pocztą dyplom. 2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz z wyżywieniem (kolacja w dniu 25 października + śniadanie w dniu 26 października 2014 roku). 3. W związku z udziałem w uroczystości zostanie z laureatem nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zawarta umowa-zlecenie na udział w uroczystości w dniu 25.10.2014 roku na kwotę 200,00 zł brutto. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu październiku 2014 roku. Podanie rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników. Oficjalne ogłoszenie wyników przez jury i rozdanie nagród nastąpi 25 października 2014r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury w Nysie ul. Wałowa (wejście od ul. Chodowieckiego). Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub m-ailowo do dnia 20.10.2014 roku. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 216 lub 216 „B”, tel. 077 4080578 lub 077 4080620 e-mail : kultura@www.nysa.pl lub naczelnik_kst@www.nysa.pl Burmistrz Nysy Jolanta Barska
violabu
Avatar użytkownika - violabu
2014-04-28 10:27:44

Dołączam się do zaproszenia, bo to moje miasto :-) ukochane.
Odpowiedz
1