Ład instytucjonalny w gospodarce t.1

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Data wydania: 2005
Kategoria: Ekonomia
ISBN: 832311868X
Liczba stron: 360
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Recenzowana książka jest intelektualnym i materialnym wyrazem twórczych niepokojów środowisk naukowych dostrzegających lekceważenie i niedocenianie wagi rozwiązań instytucjonalnych, niezbędnych w kształtowaniu gospodarki. Problem ten jest szczególnie ostro zarysowany w odniesieniu do polskiej rzeczywistości, gdy wraz z transformacją społeczno-ustrojową pojawiło się wiele negatywnych zjawisk w sferze regulacji prawnych, lekceważenia prawa i demokracji, manipulowania mechanizmem rynkowym, nieskuteczności polityki gospodarczej w sferze finansów publicznych, korupcji, utraty bezpieczeństwa społecznego, upadku parlamentaryzmu, itp.W tym kontekście inicjatywę publikacji podjętą przez Katedrę Teorii Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika należy uznać za godną poparcia i przyjąć ją z aplauzem. Jej powstanie i zapowiedź kontynuacji jest dowodem troski środowisk naukowych o dobro interesów społeczeństwa, jak i kształtowania w Polsce państwa prawa. (...) W tym świetle recenzowana publikacja zasługuje na szczególne wyróżnienie i jej szerokie upowszechnienie.prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Kup książkę Ład instytucjonalny w gospodarce t.1

Opinie o książce - Ład instytucjonalny w gospodarce t.1

Reklamy