Człowiek w kulturze Program nauczania wiedzy o kulturze Zakres podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Data wydania: 2006
Kategoria: Edukacyjne
ISBN: 8374460180
Liczba stron: 40
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Program nauczania "Człowiek w kulturze" obejmuje treści nauczania wiedzy o kulturze w zakresie podstawowym i rozszerzonym ujęte w siedem głównych kręgów tematycznych, odpowiadających częściom podręcznika (Wymiary kultury, Społeczny charakter kultury, Media w kulturze. Słowo, Dźwięk w kulturze, Widowiska w kulturze, Obraz w kulturze, Postawy i działania w kulturze).Program zawiera:- wnikliwe omówienie treści nauczania w obu zakresach i celów edukacyjnych z nimi związanych,- omówienie procedur osiągania celów edukacyjnych i przewidywane osiągnięcia uczniów,- opis interesujących metod pracy, które można wykorzystać przy realizacji materiału zawartego w podręczniku "Człowiek w kulturze".Koncepcja nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w programie "Człowiek w kulturze" została opracowana w taki sposób, aby pokazać rozumienie kultury zarówno w jej aspekcie artystycznym, jak i antropologicznym. Uczeń powinien stać się nie tylko odbiorcą, ale przede wszystkim świadomym użytkownikiem i uczestnikiem kultury.Historyczne i problemowe ujęcie materiału nauczania porządkuje wiedzę oraz umożliwia zrozumienie mechanizmów i prawidłowości zjawiska, jakim jest kultura. Położenie nacisku na wartościujące i normatywne ujecie kultury pozwala na omówienie szeregu interesujących zjawisk, które uczeń może samodzielnie interpretować, właściwie odczytywać i poszukiwać analogii w codziennych sytuacjach życiowych.Przy takich założeniach program daje nauczycielowi wiele możliwości do wykorzystania własnych pomysłów i inspiracji na lekcjach wiedzy o kulturze, proponując jednocześnie spójną i nowatorską koncepcję nauczania przedmiotu.

Kup książkę Człowiek w kulturze Program nauczania wiedzy o kulturze Zakres podstawowy i rozszerzony

Opinie o książce - Człowiek w kulturze Program nauczania wiedzy o kulturze Zakres podstawowy i rozszerzony

Reklamy