Logistyka operacyjna

Wydawnictwo: inne
Data wydania: 2004
Kategoria: Edukacyjne
ISBN: 8388442821
Liczba stron: 422
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Prezentowana Czytelnikowi ?Logistyka operacyjna - na przykładzie resortu Obrony Narodowej" jest oryginalną pozycją wydawniczą w języku polskim z zakresu nowoczesnych aplikacji logistycznych funkcjonujących w Siłach Zbrojnych RR a także w wielonarodowych siłach zbrojnych NATO. Problemy zabezpieczenia logistycznego współczesnych działań operacyjnych (bojowych i niebojowych) zostały przedstawione na gruncie analizy systemowej, jako prakseologiczny system logistyki wojskowej. Podejście systemowe obejmuje zarówno infrastrukturę logistyczną (statykę) jak też procesy logistyczne (dynamikę), które wzajemnie się warunkują. Przynależność Sił Zbrojnych RP do NATO stawia przed systemem logistycznym szczególnie wysokie zadania, tak w układzie narodowym, jak też w wymiarze sojuszniczym. Współczesna logistyka wojskowa musi ponadto sprostać konkurencyjnym wymaganiom gospodarki rynkowej i postępowi techniczno--organizacyjnemu, głównie w zakresie światowych technologii telekomunikacyjnych i szerokiego wykorzystania narzędzi współczesnej informatyki.

Kup książkę Logistyka operacyjna

Opinie o książce - Logistyka operacyjna

Inne książki autora
Inżynieria zarządzania kryzysowego
Ficoń Krzysztof0
Okładka ksiązki - Inżynieria zarządzania kryzysowego

Książka poświęcona jest praktycznej problematyce kształtowania bezpieczeństwa różnych systemów prakseologicznych ? społecznych, gospodarczych, militarnych...

Zarys mikrologistyki
Ficoń Krzysztof0
Okładka ksiązki - Zarys mikrologistyki

Geneza i przyczyny rozwoju logistykiIstota i przedmiot logistykiInfrastruktura logistyczna...

Reklamy