Polskie prawo konstytucyjne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Data wydania: 2007
Kategoria: Inne
ISBN: 9788375260748
Liczba stron: 292
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Podstawę prawną podręcznika stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r, a także ustawy i inne akty prawne (w tym orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego) regulujące problematykę wolności i praw jednostki oraz organizacji i funkcjonowania naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego. Książka przedstawia zarówno przemiany, jakie dokonywały się w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1918-1997, jak i wprowadzane obecnie rozwiązania, których celem jest dostosowanie prawa do wymogów współczesności. Podejmuje również kwestię członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wpływu, jaki miało ono na funkcjonowanie państwa. Podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów kierunków prawniczych, może być też przydatny dla osób zainteresowanych problematyką prawa konstytucyjnego.

Kup książkę Polskie prawo konstytucyjne

Opinie o książce - Polskie prawo konstytucyjne

Reklamy