Umowa o roboty budowlane

Wydawnictwo: brak danych
Data wydania: 2007
Kategoria: Inne
ISBN: 9788374830652
Liczba stron: 164
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Niniejsza publikacja: - przybliża treść umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego, - omawia relacje między uczestnikami procesu budowlanego, - wskazuje zagrożenia związane z przebiegiem robót budowlanych i sposoby ich unikania.Opracowanie służyć ma praktycznemu spojrzeniu na kwestię umów o roboty budowlane, których zawarcie zawsze oznacza dla każdej ze stron podjęcie specyficznego ryzyka związanego z procesem budowlanym. Umowa o roboty budowlane napisana jest jasnym i prostym językiem, zrozumiałym również przez Czytelnika, który nie jest prawnikiem.Czwarte wydanie publikacji zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Opracowanie wzbogacono wzorami umów i gwarancji budowlanych oraz wyciągiem odpowiednich przepisów z Kodeksu cywilnego i ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Kup książkę Umowa o roboty budowlane

Opinie o książce - Umowa o roboty budowlane

Reklamy