Z teorii dzieła literackiego

Wydawnictwo: Brak danych
Data wydania: b.d
Kategoria: b.d
ISBN: 8323115877
Liczba stron: 246
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Pomieszczone w niniejszym tomie prace wyrosły z kształtującej się powoli w środowisku toruńskim, ale już uświadamianej, wspólnoty zainteresowań problematyką teoretycznoliteracką. Podjęte tematy są przejawem spotkania się zainteresowań badawczych kilkorga pracowników i doktorantów Zakładu Teorii Literatury teorią dzieła literackiego. Indywidualne zamierzenia badawcze zrealizowane zostały przy różnych okazjach i dla różnych celów, chociaż długie niekiedy dyskusje, wymiana poglądów i wzajemne zapoz

Kup książkę Z teorii dzieła literackiego

Opinie o książce - Z teorii dzieła literackiego

Reklamy