Antropologia kulturowa. część I Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2009
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 978-83-7308-567-1
Liczba stron: 132
Dodał/a książkę: PawelG

Ocena: 0 (0 głosów)

Dwuczęściowa "Antropologia kulturowa" jest opracowaniem podręcznikowym przeznaczonym dla dydaktycznych potrzeb realizacji przedmiotu kształcenia pod tym samym tytułem a także samokształcenia osób zainteresowanych problematyką kultury. W zamyśle Autora celem tego podręcznika - jak pisze na s. 7,-"jest dostarczenie studiującym podstawowych wiadomości objętych programem przedmiotu, motywowanie do studiów przez wskazanie istotnej roli kultury w życiu każdego człowieka i narodu, przyjęcie roli przewodnika po bogatej literaturze przedmiotu, kierowanie samokształceniem oraz umożliwienie samokontroli stopnia opanowania wiadomości". Obydwie części pracy zawierają zestawy pytań dla studentów przyporządkowane treści kolejnych rozdziałów, listę proponowanych lektur (w ujęciu komplementarnym) oraz bibliografię, (łącznie 394 strony tekstu) […]. Struktura pierwszej części p.t. "Antropologia kulturowa, wprowadzenie do wiedzy o kulturze", zbudowana jest z sześciu merytorycznych rozdziałów oraz poprzedzających "Uwag wstępnych" W "Uwagach" Autor wykłada własne stanowisko w kwestii rozumienia tego czym jest antropologia kulturowa, uzasadnia interdyscyplinarny charakter antropologii oraz wielości wątków tematycznych podejmowanych przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe […] Pierwsza części pracy wprowadza czytelnika w podstawowe zagadnienia i pojęcia antropologii kultury. Autor analizuje genealogię pojęcia "kultura", wskazuje źródła wieloznaczności i różnorodności ujęć tego pojęcia w kontekście innych pojęć jak "natura" i "cywilizacja", bada podstawowe składnik kultury (rzeczy, znaki i zachowania ludzi), wskazuje konsekwencje wąskiego i szerokiego rozumienia terminu. Rozdział drugi obszerniejszy, poświęcony został kategoriom i typom kultury, elementom składowym ( wartości, wzory, kanon, mity i symbole), systemom kultury (nauka, religia, sztuka, język, komunikacja interpersonalna ) oraz procesom kultury do których zaliczono powszechnienie i uczestnictwo w kulturze oraz animację kulturalną […] ... Praca Profesora Janusza Gajdy jest nie tylko podręcznikiem ale jednocześnie interesującym studium przemian obyczajowych. Dlatego Autorowi trzeba przyznać rację Ciało jest nośnikiem wszelkiego ruchu i warunkiem naszego bycia w świecie. Każdy krok, dotyk czy oddech poświadcza nasze istnienie i uzmysławia związek między tym, co jest w nas wewnętrzne, a tym co jest na zewnętrz. W tym znaczeniu ciało jako kategoria pojęciowa (biologiczna i symboliczna) przynależy ze swej istoty do tego, czym zajmuje się współczesna antropologia kulturowa i kulturowo zorientowana pedagogika […] dr hab. Alicja Anna Kotusiewicz, prof. WSPZNP w Warszawie

Kup książkę Antropologia kulturowa. część I Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

Opinie o książce - Antropologia kulturowa. część I Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

Avatar użytkownika - Geronimo26
Geronimo26
Przeczytane:2010-10-05, Przeczytałem, Mam,
dobra rzecz
Inne książki autora
Antropologia kulturowa. Część II. Kultura obyczajowa początku XXI wieku
Janusz Gajda0
Okładka ksiązki - Antropologia kulturowa. Część II. Kultura obyczajowa początku XXI wieku

    Druga część podręcznika Antropologia kulturowa, zatytułowana:"Kultura obyczajowa początku XXI wieku" ukazuje proces zmian i ciągłości w kulturze w...

Antropologia kulturowa. Część II. Kultura obyczajowa początku XXI wieku.
Janusz Gajda0
Okładka ksiązki - Antropologia kulturowa. Część II. Kultura obyczajowa początku XXI wieku.

    Druga część podręcznika Antropologia kulturowa, zatytułowana:"Kultura obyczajowa początku XXI wieku" ukazuje proces zmian i ciągłości w kulturze w...

Reklamy