Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle poró

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Data wydania: 2007
Kategoria: Historyczne
ISBN: 9788323120629
Liczba stron: 190
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

SPIS TREŚCI: Wstęp; Elfie-Marita Eibl: Der schriftlich regierende Kaiser. Kanzlei und Urkundenproduktion zur Zeit Kaisers Friedrichs III. (1440-1493); Zbynek Svitak: Ćeska krdlovska kancelar ve stredoveku (Nastin vyvoje); Ivana Ebelova: Kancelar ceskych panovniku v obdobi raneho novoveku. Nastin jejiho vyvoje, soucasny stav a perspektivy badań; Wojciech Krawczuk: Szwedzka kancelaria królewska (wiek XVI - początek XVIII); Anna Adamska: Prowincjonalni władcy, prowincjonalne kancelarie: przykład północnych Niderlandów w średniowieczu; Janusz Tandecki: Kancelaria krzyżacka w państwie zakonnym w Prusach; Aliaksandr Hruśa: Pismo dokumentów kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego pierwszej połowy XVI w. jako źródło do historii urzędu (w świetle materiałów Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi); Janusz Łosowski: Kancelaria królewska w procesie komunikacji z urzędami grodzkimi w XVII wieku; Krzysztof Syta: Kancelaria koronna za kanclerstwa Andrzeja Zamoyskiego 1764-1767; Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen: Kancelarie "władców" polskich XIX i XX wieku. Rekonesans badawczy; Janusz Grabowski: Kancelarie książęce na Mazowszu (XIII-XVI w.). Stan badań i perspektywy badawcze; Antoni Barciak: Stan i perspektywy badań nad kancelariami książąt górnośląskich.; Agnieszka Gut: Stan badań nad średniowieczną dyplomatyką książąt zachodniopomorskich

Kup książkę Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle poró

Opinie o książce - Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle poró

Reklamy