Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-505. Tom I

Wydawnictwo: brak danych
Data wydania: 2006
Kategoria: Inne
ISBN: 83-7387-636-7
Liczba stron: 1943
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1-505. Tom I zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego za szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych odnoszących się m.in. do: pełnomocnictwa procesowego, zastępstwa stron przed Sądem Najwyższym, kosztów procesu, skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także instytucji mediacji, która stanowi alternatywny - do sądowego postępowania cywilnego - sposób rozstrzygania spraw cywilnych. Komentarz uwzględnia ponadto zmiany dotyczące utworzenia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, powołanej do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów majątkowych Skarbu Państwa, a także nowe przepisy o zaświadczeniu europejskiego tytułu egzekucyjnego, Dzieło zostało również wzbogacone, w porównaniu do poprzedniego wydania, o nowe orzecznictwo i poglądy doktryny.

Kup książkę Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-505. Tom I

Opinie o książce - Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-505. Tom I

Reklamy