Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej. Dyrektywa 2005/29/WE

Wydawnictwo: brak danych
Data wydania: 2007
Kategoria: Inne
ISBN: 978-83-7251-732-6
Liczba stron: 280
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Książka jest pierwszą na naszym rynku monografą prezentującą dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych przedsiębiorców. Autor w klarowny i pogłębiony sposób przedstawia cele oraz znaczenie nowego unormowania dla funkcjonowania jednolitego rynku, a szczególnie kształtowania na nim rzetelnych relacji przedsiębiorca - konsument. Analizuje jednocześnie trudną problematykę związaną z implementacją dyrektywy, dokonując wyważonej oceny niektórych rozwiązań zawartych w projektach ustawy służących transpozycji. Szeroko nawiązuje do dorobku doktryny krajowej i zagranicznej oraz orzecznictwa sądowego, zwłaszcza wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Niewątpliwą zaletą publikacji jest odwołanie do wielu aktów prawnych i dokumentów wspólnotowych pozostających w bezpośrednim związku z omawianą ramową dyrektywą. Publikacja może zainteresować szerokie kręgi przedstawicieli profesji prawniczych, przedsiębiorców i organizacje konsumenckie.

Kup książkę Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej. Dyrektywa 2005/29/WE

Opinie o książce - Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej. Dyrektywa 2005/29/WE

Inne książki autora
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
Stefanicki Robert0
Okładka ksiązki - Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Publikacja stanowi interesujące studium mieszczące się w obszarze zainteresowań i pasji badawczych autora. Przedmiot pogłębionej analizy stanowi ustawa...

Reklamy