Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech. Kształtowanie się i rozwój kultów w średniowieczu

Wydawnictwo: Rebis
Data wydania: 2014-03-07
Kategoria: Historyczne
ISBN: 9788363795979
Liczba stron: 311
Dodał/a książkę: elibri

Ocena: 0 (0 głosów)

Książka zawiera efekt dociekań nad kultami świętych księżnych i królewien żyjących na terenach Polski i Czech w XIII wieku. Kobiety z tego kręgu cieszą się nieustannie uwagą historyków, w  tym przypadku jednak bardziej niż życiorysy wybitnych kobiet autorkę interesuje proces narodzin opinii świętości pań oraz zabiegi o promowanie nowych ośrodków kultów. Szczegółowe omówienie przejawów czci jakimi darzono święte władczynie oraz środków, wykorzystanych do poszerzenia ich famae sanctitatis, wpisano w interesujący kontekst religijności Polski i Czech pełnego średniowiecza, wyznaczany przez kształtowanie się nowego typu pobożności w duchu mendykanckim oraz wyraźniejszą niż w poprzednich wiekach aktywność religijną kobiet.

"Rozprawa przynosi wiele cennych obserwacji ważnych dla poznania realiów średniowiecznej kultury w Czechach i Polsce. Trafnie autorka powiązała relacje o świętych kobietach z interesami zakonów, ważne są jej spostrzeżenia dotyczące wpływu bieżącej sytuacji politycznej na podejmowanie spisywania cudów. Bardzo starannie i wnikliwie przedstawiona została analiza treści żywotów, stanowiąca odbicie ówczesnego widzenia świętości. Bardziej oddaje ona chyba wyobrażenia ówczesnych ludzi, koncepcje teoretyczne i dydaktyczne Kościoła niż rzeczywisty stan rzeczy. Ciekawie przedstawione zostały rozważania dotyczące niepowodzeń w procesach beatyfikacyjnych, wynikające ze śmierci promotorów nowych kultów, a także z trafnym ich powiązaniem z konfliktami mendykantów ze Stolicą Apostolską"

Profesor dr hab.Henryk Samsonowicz (z recenzji)

Wydawcą książki jest Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Kup książkę Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech. Kształtowanie się i rozwój kultów w średniowieczu

Opinie o książce - Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech. Kształtowanie się i rozwój kultów w średniowieczu

Reklamy