reklama

Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2012-09-18
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 978-83-7587-995-7
Liczba stron: 278

Ocena: 5.5 (2 głosów)

Książka stanowi prezentację doświadczeń zdobytych podczas realizowania działań na rzecz małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz ich rodzinom przez placówki zakwalifikowane do realizacji pilotażu programu rządowego WWKSC.

Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego wykonania zadań programowych bezpośrednio z dziećmi, była dobrze zaplanowana strategia działań i stworzenie w systemie międzyresortowym optymalnego modelu działań lokalnych na rzecz wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym od momentu wykrycia takiej potrzeby. Przy założeniu, że dany samorząd przejawia wolę zaspokajania potrzeb w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji medycznej, jego działania powinny być skupione na zapewnieniu koordynacji organizacyjno-finansowej i interinstytucjonalnej w taki sposób, aby służyła wyrównywaniu szans i późniejszym sukcesom edukacyjnym i wychowawczym.

Prezentowana praca składa się z siedmiu rozdziałów części teoretycznej i trzech rozdziałów części empirycznej. W pierwszych rozdziałach części teoretycznej przedstawiono m.in. dostępne dane statystyczne, które uzasadniają potrzebę podejmowania działań programowych, charakterystykę obecnej sytuacji i bariery w realizacji działań międzyresortowych. Kolejne rozdziały identyfikują adresatów programu, cele, zadania i przewidywane efekty tych działań oraz założenia organizacyjne i standardy wymagań stawiane placówkom wnioskującym o rekomendację do prowadzenia działań programowych. Istotne informacje dotyczące międzyresortowego finansowania działań na rzecz dzieci zawiera 6 rozdział.

W części empirycznej przedstawiono rezultaty dwuletniego wdrażania programu WWKSC dotyczące: działań koordynujących program, spełniania warunków konkursowych umożliwiających placówkom uzyskanie rekomendacji do programu, spełniania warunków formalnych i merytorycznych przez rekomendowane placówki, analizy zależności między czynnikami związanymi z tworzeniem systemu, a obecnym etapem realizacji założeń programowych, oraz raport z bezpośredniej pracy programowej z dziećmi. Opis wybranych wniosków stanowi egzemplifikację dokonanej pracy przygotowawczej niektórych placówek do uczestnictwa w programie.

Uzyskane rezultaty zostały sformułowane w podsumowaniu każdego rozdziału, jak również w zakończeniu pracy i wnioskach końcowych.

Kup książkę Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością

Sprawdzam ceny dla ciebie ...
REKLAMA

Zobacz także

Polecana recenzja

Avatar użytkownika - justa21
justa21
Przeczytane:2013-10-31, Ocena: 6, Przeczytałam,
WWKSC   W ostatnich latach niepełnosprawność przestała być nareszcie tematem tabu, przestała wiązać się z uwięzieniem w czterech ścianach i społecznym ostracyzmem. Nie jest już uważana za karę za grzechy czy przekleństwo. Tworzenie sieci szkół specjalnych, które nie tylko stwarzają uczniom niepełnosprawnym warunki do kształcenia się, ale również odciążają szkoły masowe, jest jednym z kroków do społecznej integracji i do wyrównywania szans rozwojowych. W parze z nauczaniem powinno iść wczesne wspomaganie rozwoju, które pomaga kształtować optymalne warunki do prawidłowego stymulowania psychofizycznego rozwoju dzieci. W realizacji standardów kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczestniczyć powinny gminne, powiatowe bądź wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego, pełniące rolę organu prowadzącego szkołę lub placówkę.   Organizacja zajęć wczesnego wspomagania i innych działań optymalizujących rozwój dzieci odbywa się na podstawie szeregu aktów prawnych. Te uwarunkowania prawne oraz kompetencyjne do organizowania wczesnej pomocy dziecku i rodzinie zostały zawarte w publikacji autorstwa Teresy Serafin. Książka Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny, opublikowana przez Oficynę Wydawniczą ...
(czytaj dalej)

Opinie o książce - Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością

Avatar użytkownika - iwona-w
iwona-w
Przeczytane:2012-11-29, Ocena: 5, Przeczytałam,
Publikacja zawiera opis podstaw teoretycznych, założeń, adresata i doświadczeń związanych z realizacją programu rządowego WWKSC.
Link do opinii
Recenzje miesiąca
W głębi lasu
Harlan Coben
W głębi lasu
Najgorsze dzieci świata 2
David Walliams;
Najgorsze dzieci świata 2
Gdy byłem kimś innym
Stéphane Allix
Gdy byłem kimś innym
Oddaj to morzu
Joanna Sykat
Oddaj to morzu
Spalona
Laura Bates
Spalona
Niech prawda śpi
Alicja Masłowska-Burnos;
Niech prawda śpi
Ziutek. Chłopiec od Parasola
Małgorzata Czerwińska-Buczek
Ziutek. Chłopiec od Parasola
Letnie marzenie
Cathy Cassidy;
Letnie marzenie
Kaprys milionera
Izabella Frączyk, Jagna Rolska
Kaprys milionera
Pokaż wszystkie recenzje