Konkurs na tom poetycki „O złotą pszczołę"

Autor: Sławomir Krempa
News - Konkurs na tom poetycki „O złotą pszczołę

 Fundacja czAR(T) Krzywogońca zaprasza na I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę” (na tom poetycki). Do udziału w zaprasza autorów, którzy ukończyli 18 lat i piszą po polsku.

I ETAP

Na konkurs należy nadesłać propozycję – projekt swojej książki poetyckiej dotychczas niepublikowanej w zwartej formie (1 egzemplarz), tematyką nawiązujący bezpośrednio lub pośrednio do przyrody, w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres:

Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec

53, 89-511 Cekcyn

(z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).

Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@cz-art.org w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc, docx lub .rtf (z dopiskiem w temacie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).

 II ETAP

 Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa wyłoni 5 (pięciu) finalistów. Autorzy wybranych propozycji konkursowych zobowiązani będą do dostarczenia:

– projektu tomiku poetyckiego: z tytułem, opracowaniem graficznym okładki i stronami redakcyjnymi;

– zdjęcia;

– notki biograficznej.

Termin nadsyłania pełnych zestawów (wyłonionej piątki finalistów) upływa 30 marca 2018 r.

PIERWSZA NAGRODA GRAND PRIX:

(1) Statuetka Złotej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych;
(2) pobyt w siedzibie fundacji „czAR(T) Krzywogońca”, podczas którego autor pracuje nad redakcją tomu i przygotowaniem go do druku pod opieką tutora;
(3) druk tomiku poetyckiego;
(4) udział w promocyjnych wieczorach autorskich.

Pobyt z całodobowym wyżywieniem będzie miał miejsce w siedzibie fundacji „czAR(T)” Krzywogońca w jednoosobowym pokoju z łazienką i bezpłatnym dostępem do Internetu. Zajęcia warsztatowe: praca nad tekstem (redakcja tomu) i konsultacje z tutorem. Tutorami są uznani pisarze, poeci, krytycy. Wszystkie koszty pobytu i konsultacji pokrywa fundacja. Druk tomiku poetyckiego będzie miał miejsce w nakładzie 200 egzemplarzy (z czego 150 otrzyma autor). Dokładna trasa wieczorów autorskich będzie definiowana indywidualnie.

DRUGA NAGRODA:

Statuetka Srebrnej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.

TRZECIA NAGRODA:

Statuetka Brązowej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.

Werdykt zostanie ogłoszony w czasie Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2018 i zamieszczony na stronach: czAR(T)a Krzywogońca (www.cz-art.org), oraz na portalu wiadomości regionalnych Tucholanin (www.tucholanin.pl).

Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2018, który obędzie się 19 maja 2018 roku w siedzibie Fundacji w Krzywogońcu (Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn) w godz. 17:00-22:00. W przeciwnym razie nagroda przejdzie na rzecz organizatora i zasili pulę przeznaczoną na nagrody w kolejnej edycji. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może zastosować inną formę przekazania nagrody.

Zobacz także

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy