VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

Autor: Sławomir Krempa
News - VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy, o dowolnej tematyce, w 5 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 15.07.2018 r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach
ul. Ostrowska 49
63-405 Sieroszewice.

Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami proszę o dopisek „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
głównej (ogólnopolskiej)
regionalnej (dla uczestników pochodzących z gminy Sieroszewice lub w niej zamieszkujących). Kategoria regionalna oceniana będzie jeśli do konkursu wpłyną wiersze napisane przez minimum 5 uczestników.

Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).

Uczestnicy przysyłający wiersze do kategorii regionalnej powinni obok godła umieścić dodatkowo literę: „R”. W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy.

Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane (publikacje, prasa, strona internetowa) ani nagradzane.

Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub prasie bez zgody autorów i honorarium.

Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystania danych osobowych uczestników w celach związanych z konkursem. (Dz. U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883 z późn. zmianami).

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród:
I miejsce – 1.000 zł
II miejsce – 700 zł
III miejsce – 300 zł
cztery wyróżnienia I stopnia (pieniężne, po 150 zł)
wyróżnienia II stopnia (nagrody książkowe)
nagroda pieniężna w kwocie 200 zł dla najlepszego zestawu lub wiersza w kategorii regionalnej.

Uwaga: Jury zastrzega sobie możliwość innego niż w regulaminie podziału nagród.

Nagrody i wyróżnienia pieniężne należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną w dniu finału. Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie odebrane w dniu finału przechodzą na rzecz Organizatora.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 25.08.2018 r.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku 2018 r. w siedzibie Organizatora. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Zobacz także

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy
Recenzje miesiąca
Róże w garażu
Agnieszka Tyszka
Róże w garażu
Czarne serce
Elisa Puricelli Guerra
Czarne serce
Meandry miłości
Katarzyna Bulicz-Kasprzak
Meandry miłości
Zakochane Trójmiasto
praca zbiorowa;
Zakochane Trójmiasto
Pokaż wszystkie recenzje