Logo wydawnictwa - Bernardinum
Rozwój ruchu wydawniczego w Pelplinie przypada na II połowę XIX wieku. Ta niewielka miejscowość zasłynęła wówczas jako jeden z głównych ośrodków pracy umysłowej i piśmienniczej na Pomorzu. Na prężny rozwój Pelplina wpływ miały takie czynniki jak: siedziba biskupa, Wyższe Seminarium Duchowne, progimnazjum Collegium Marianum, gdzie mimo zaborów panowała prawdziwie polska atmosfera. Nie bez znaczenia było też dogodne połączenie kolejowe oraz sporo polskiego ziemiaństwa mieszkającego w okolicy. Pierwszy zakład drukarski powstał w Pelplinie już w roku 1830. Od tego czasu poszczególne pokolenia kontynuują i jednocześnie udoskonalają drukarskie rzemiosło. Spośród oficyn wydawniczych istniejących w Pelplinie w okresie przedwojennym największe znaczenie miała drukarnia uruchomiona pod koniec lat 60. XIX wieku. Zmieniający się właściciele zakładu przekształcili go ostatecznie w Drukarnię i Księgarnię "Pielgrzym" Spółkę Akcyjną z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wydawnictwo, postawione na wysokim poziomie, służyło społeczeństwu do 1939 roku, kiedy to jego działalność przerwała II wojna światowa. Pelpliński ośrodek wydawniczy w czasach powojennych związany jest przede wszystkim z działalnością Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego. Akcja wydawnicza w tych instytucjach rozpoczęła się od września 1945 roku i z różnym natężeniem trwa do dziś. Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego "Bernardinum" zostało powołane w kwietniu 1993 roku na mocy dekretu biskupa diecezjalnego, Jana Bernarda Szlagi. Jest ono kontynuacją pracy Zakładu Małej Poligrafii, założonego w 1979 roku z inicjatywy ówczesnego rektora WSD, ks. dr hab. Jerzego Buxakowskiego. Drukowano w nim przede wszystkim seminaryjne podręczniki oraz lekturę pomocniczą dla studiujących alumnów. Od momentu ustanowienia Wydawnictwa "Bernardinum" rozpoczął się dynamiczny rozwój tego zakładu. Zwiększona została liczba etatów a wysłużone urządzenia drukujące zastąpił nowoczesny park maszynowy umożliwiający realizację różnorodnych zamówień.

Drukarnia wydawnictwa seminaryjnego drukowała nie tylko książki, ale również czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym, takie jak: "Gitara i bas", "Muzyczna gazeta reklamowa" czy "List do Pani". Nigdy nie zapominano też o macierzystej uczelni, dla której wydawane były m.in.: rocznik naukowy "Studia Pelplińskie" oraz kleryckie pismo "Spojrzenia". Zakład nawiązał współpracę z kilkoma firmami poligraficznymi i odborcami książek na terenie kraju. Druga pelplińska oficyna - Wydawnictwo Diecezjalne - powstało 15 kwietnia 1987 roku, kiedy to ówczesny biskup chełmiński, Marian Przykucki, powołał Zakład Poligraficzny Diecezji Chełmińskiej i Wydawnictwo Kurii Biskupiej Chełmińskiej.

Na dziesięcioletni dorobek Wydawnictwa Diecezjalnego złożyły się 52 publikacje książkowe, z czego połowę stanowiły pozycje o treści ściśle religijno-liturgicznej. Pozostałe związane były z historią, historią sztuki, socjologią czy pedagogiką - zawsze powiązane jednak z dziejami Kościoła. Absolutnym sukcesem wydawniczym tej oficyny okazał się album ks. Janusza St. Pasierba "Pelplin i jego zabytki" wydany w 1993 roku w koedycji z Wydawnictwem "Interpress" w Warszawie. Z dniem 1 stycznia 1998 roku, w wyniku wydanego dekretu Biskupa Pelplińskiego, powstała nowa oficyna - Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", stanowiące efekt połączenia Wydawnictwa Diecezjalnego z Wydawnictwem Wyższego Seminarium Duchownego "Bernardinum". Z perspektywy czasu powiedzieć można, że połączenie obu firm okazało się posunięciem trafnym. Nowoczesne zaplecze techniczne i doświadczona kadra pracownicza sprawiają, że obecnie Wydawnictwo jest w stanie zrealizować każde zamówienie na rynku poligraficznym. Szczególną wagę przywiązujemy nie tylko do terminowości, ale także do profesjonalnego wykonania powierzonej nam pracy, co najlepiej oddaje hasło reklamowe "Bernardinum": Jesteśmy spadkobiercami Gutenberga, solidnymi jak jego dzieło.

Książki wydawnictwa

przesuń
Użytkownik Kiedy został fanem
CicheBaBum 2016-09-15 16:01:38

Zobacz także

Recenzje miesiąca
Kudłata
Hwang Sun-mi
Kudłata
Hania Baletnica
Jolanta Symonowicz, Lila Symonowicz
Hania Baletnica
Już, już!
Katarzyna Wasilkowska
Już, już!
Kartoteka Pitera P.
Jacek Wiśnicki
Kartoteka Pitera P.
Zaginiona apteka
Sarah Penner
Zaginiona apteka
Skręcona historia
Jakub Ostromęcki
Skręcona historia
Maja Orety i skarb Szkocji
Eliza Sarnacka-Mahoney
Maja Orety i skarb Szkocji
Na zawsze
Karolina Winiarska
Na zawsze
Kuba na tropie
Kuba i Filip Majewscy
Kuba na tropie
Lwowska kołysanka. Dwa miasta
Monika Kowalska (I)
Lwowska kołysanka. Dwa miasta
Pokaż wszystkie recenzje