Logo wydawnictwa - Oficyna Wydawnicza Rytm

Oficyna Wydawnicza Rytm

http://www.rytm-wydawnictwo.pl/

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. powstała w 1983 r., w okresie trwania w Polsce stanu wojennego, jako wydawnictwo niezależne. W 1990 r. RYTM zalegalizował swoją działalność. Dotychczas opublikował ponad tysiąc tytułów. Dziś jest w gronie liczących się wydawnictw krajowych.

Główny nurt wydawniczy RYTM-u to książki historyczne, dotyczące przede wszystkim historii XX wieku, głównie Polski.

Oficyna Wydawnicza RYTM za swoją działalność wydawniczą otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Nagrodę Varsavianów, Medal Okolicznościowy IV Wieki Stołeczności Warszawy przyznany przez Prezydenta m.st. Warszawy za dorobek oraz wysoki poziom merytoryczny i edytorski wydawanych publikacji, Nagrodę „Przeglądu Wschodnego”, Dyplom „Warszawskiej Premiery Literackiej”, Nagrodę im. Profesora Jerzego Skowronka, Nagrodę im. Jana Długosza, Nagrodę „Polityki”, Nagrodę im. Jerzego Łojka, Dyplom Medalu „PRO MEMORIA”. Jako jedyne wydawnictwo w Polsce jest ponad dwudziestodwukrotnym laureatem Nagrody Historycznej KLIO przyznawanej przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący), prof. Jan Kieniewicz, prof. Tomasz Kizwalter, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Janusz Tazbir, red. Marian Turski i red. Tomasz Łubieński, działające przy Porozumieniu Wydawnictw Książki Historycznej. RYTM współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi, naukowymi i samorządowymi, m.in. Komitetem Badań Naukowych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego, Instytutem Studiów Politycznych PAN, z którą wydaje od 15 lat SERIĘ WSCHODNIĄ, Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego, a przede wszystkim ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, z którym od kilku lat wydaje Bibliotekę Armii Krajowej.

Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. wydaje przede wszystkim książki historyczne, dokumenty źródłowe, biografie, słowniki i leksykony, eseje literackie o wybitnych Polakach, a także poradniki, książki dla dzieci i młodzieży, pamiętniki i inne.

Książki wydawnictwa

Zobacz także