Zdj璚ie - Czes豉w Mi這sz

Czes豉w Mi這sz

Data urodzenia: 1911-06-30
Data 鄉ierci: 2004-08-14

Polski poeta, prozaik, wyr騜niony Nagrod Nobla w dziedzinie literatury w 1980 roku.

Gatunki literackie: Literatura pi瘯na, Biografie, wspomnienia, listy, Poezja, Literatura faktu, reporta, Popularnonaukowe, Inne, Duchowo嗆, religia, Przewodniki turystyczne, Publicystyka

Czes豉w Mi這sz - popularne ksi捫ki: Piesek przydro積y, Zniewolony umys, Widzenia nad Zatok San Francisco, Gdzie wschodzi s這鎍e i k璠y zapada, Dolina Issy,

Czes豉w Mi這sz - najnowsze ksi捫ki: Wiersze wszystkie, Ocalenie , Z archiwum. Wyb鏎 publicystyki z lat 1945-2004, Bibliografia przedmiotowa 1932-2020 (wyb鏎), Zmy郵enie albo wielki sen / Fiction or a Long Dream,

字ednia ocena ksi捫ek Czes豉w Mi這sz: 5.39/6

27 os鏏 przeczyta這 ksi捫ki autora

242 os鏏 chce przeczyta ksi捫ki autora

Czes豉w Mi這sz - biografia, 篡cie i tw鏎czo嗆

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 w Szetejniach na Litwie, zmarł zaś 14 sierpnia 2004 w Krakowie. Był polskim i litewskim poetą, laureatem literackiej nagrody Nobla w 1980 r, otrzymał również tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Czesław Miłosz – Litwa 

Wielkie Księstwo Litewskie, na terenach którego wychował się Miłosz, wraz ze swą wielokulturową, tolerancyjną atmosferą, wywarło decydujący wpływ na jego twórczość. Poeta odwoływał się często do wspomnień z dzieciństwa. Inspirację stanowiło dla Miłosza zarówno spokojne życie na wsi (jego rodzina pieczętowała się herbem Lubicz), jak i szalone podróże z ojcem. Ogromny wpływ na poetę wywarły historyczne wydarzenia, których był świadkiem. Jako młody chłopiec obserwował rewolucję październikową oraz wojnę polsko-bolszewicką. W tym czasie, 19 września 1917 urodził się jego młodszy brat, Andrzej Miłosz, późniejszy reżyser-dokumentalista, publicysta i tłumacz.

Miłosz studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, najpierw polonistykę na Wydziale Humanistycznym, po krótkim czasie przeniósł się na prawo Nauk Społecznych.

Czesław Miłosz i Żagary

Zadebiutował w 1930 r. na łamach uniwersyteckiego pisma "Alma Mater Vilnensis" wierszami Kompozycja i Podróż. Był członkiem grupy poetów Żagary i współtwórcą pisma o tej samej nazwie. Pracował w radiu w Wilnie. Został zwolniony po oskarżeniach o wspieranie dążeń Litwinów do przejęcia Wilna oraz działalność na rzecz kultury białoruskiej.

Czesław Miłosz - II wojna światowa

Po rozpoczętej 1 września 1939 niemieckiej agresji na Polskę, Miłosz udał się na południe kraju. Kiedy 17 września na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow wojska Armii Czerwonej rozpoczęły inwazję na wschodniej granicy Rzeczypospolitej poeta znajdował się już w Rumunii. Wojska ZSRR zajęły Wilno a potem przekazały je Litwinom. Miłosz powrócił do rodzinnego miasta, przyjmując obywatelstwo litewskie. Jednak już 14 czerwca 1940 150 tys. żołnierzy ZSRR wkroczyło na teren Litwy i rozpoczęła się sowiecka okupacja. Poetą bardzo wstrząsnęły te wydarzenia, co znalazło odzwierciedlenie w jego poezji. Opuścił Wilno i przeniósł się do okupowanej przez Niemców Warszawy. Miłosz pod pseudonimem Jan Syruć opublikował w 1940 r. tom Wiersze. W Warszawie poeta uczestniczył w podziemnym życiu literackim. Po upadku 2 października 1944 r. powstania warszawskiego Miłosz wyjechał do Krakowa. W 1945 do Krakowa weszli Rosjanie, a poeta pozostał tam aż do końca tego roku.

Czesław Miłosz wobec komunizmu

Początkowo Miłosz był bardzo entuzjastycznie nastawiony do nowej władzy. Miał lewicowe poglądy, które ujawniał jeszcze przed wojną. Sądził, że ma obowiązek zaangażować się w budowę nowego porządku społecznego i politycznego. Podjął pracę w komunistycznej dyplomacji w Stanach Zjednoczonych oraz Paryżu, jako attaché kulturalny. Do 1951 r. Miłosz zdał sobie jednak sprawę, że stalinowski komunizm oznaczał terror i prześladowania setek tysięcy polskich patriotów. Poeta zdecydował się zerwać z władzami i poprosił o azyl polityczny we Francji.

Czesław Miłosz - emigracja

W 1960 r. przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał literaturę słowiańską na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, oraz na Harvardzie. Za granicą tworzył głównie poezję, bardzo różnorodną, choć największe uznanie zyskały jego wiersze polityczne (np. Który skrzywdziłeś).

Czytaj również: Czesław Miłosz – cytaty

W PRL-u oficjalnie uznany za zdrajcę i renegata, został uroczyście potępiony przez Związek Literatów Polskich oraz niektórych autorów (Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mariana Brandysa, Jarosława Iwaszkiewicza i Antoniego Słonimskiego). Do 1980 r. istniał zapis cenzorski, zakazujący nie tylko publikować jego utwory, ale nawet wymieniać jego nazwisko w publikacjach. Książki Miłosza były drukowane w podziemiu, przemycane z zagranicy, a dla nielicznych dostępne w działach prohibitów bibliotek uniwersyteckich. Miłosza odrzucała również część polskiej emigracji, zarzucającej mu początkowe poparcie dla przemian w Polsce i "bolszewizm". Znalazł natomiast oparcie na emigracji w osobie Jerzego Giedroycia i środowisku jego paryskiej "Kultury".

Czesław Miłosz – literacka Nagroda Nobla

Stosunek władz i środowiska emigracyjnego do Miłosza zaczął się zmieniać po 1980 r., kiedy poeta otrzymał literacką nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Rok później przyjechał do kraju, gdzie jego utwory zostały już oficjalnie wydane (choć część z nich ocenzurowano, a część mogła się nadal ukazywać tylko w wydaniach podziemnych). Stały się one natchnieniem dla rozwijającej opozycji politycznej. W 1981 r., w czasie pobytu w kraju otrzymał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (promotorka: I. Sławińska), a w 1989 r. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czesław Miłosz - przekłady

W 1990 r. Miłosz został członkiem PAU (Polskiej Akademii Umiejętności). Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (otrzymał legitymację nr 1). Miłosz był też autorem przekładów W. Szekspira, Biblii (Księga Psalmów, Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami, Ewangelia według św. Marka) oraz tłumaczeń polskich poezji na język angielski.

W 1993 r. poeta definitywnie przeprowadził się do Polski, gdzie jako miejsce pobytu wybrał Kraków, jak twierdził "najbardziej zbliżony do Wilna".

W 1994 r. Czesław Miłosz został odznaczony Orderem Orła Białego.

Miłosz zmarł 14 sierpnia 2004 w Krakowie, przeżywszy 93 lata. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

Czesław Miłosz - cechy poezji

Wiersze Czesława Miłosza są intelektualne, a metafory jakich używa – sugestywne. Jego twórczość z lat 30, przed II wojną światową jest przesycona katastrofizmem. Dominuje w niej rozmach, metaforyczność, rytmiczność, wizje apokalipsy.

Wiersze pisane podczas wojny nie mają już w sobie tyle patosu. Są znacznie mniej ozdobne. Poeta stawia na komunikatywność wiersza – na zrozumiałość zawartych w nim treści filozoficznych i intelektualnych. Część z tych wierszy poświęca Miłosz okupowanej Warszawie, w której spędził prawie cały okres wojny (Miasto, Błądząc). W twórczości Miłosza przypadającej na okres wojny da się również zauważyć świadome odchodzenie od tematyki wojennej. Znajdziemy wiersze opisujące zwykłe piękno świata, który – mogłoby się wydawać – nigdy nie zaznał wojny. Tak jest w wierszach Piosenka pasterska, czy Świat – poema naiwne z 1943 r.

Po wojnie poeta podjął tematykę bardziej filozoficzną. Szczególnie upodobał sobie formę traktatu. W wydanym w tomie Światło dzienne Traktacie moralnym piętnuje zanik wartości, krytykuje brak moralności i wskazuje na to, co jego zdaniem, należałoby zmienić w ludzkiej mentalności. W 1957 r. napisał Traktat poetycki pokazujący polską historię, kulturę i mentalność ludzi z czasów Młodej Polski. W tomie Druga przestrzeń (2002 r.) znalazł się Traktat teologiczny, w którym Miłosz rozważa problem tajemnicy wiary.

Oprócz wielu poezji Czesław Miłosz napisał także eseje (Rodzinna Europa, Zniewolony Umysł, Ziemia Ulro, Ogród nauk), powieści (Dolina Issy) oraz dziennik (Rok myśliwego).

Czesław Miłosz - kontrowersje

Miłosz po zerwaniu swoich związków z komunistycznymi władzami wyrażał w swej twórczości niechęć i krytykę w stosunku do PRL, często piętnował polski nacjonalizm, krytykował tradycyjny polski katolicyzm – określany przez siebie ciemnogrodem.

Jan Majda (b. pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego) niedługo po śmierci Miłosza w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" zatytułowanym Antypolskie oblicze Czesława Miłosza zarzucił Miłoszowi "antypolskość". Zarzuty zawarte w tym wywiadzie pochodzą z jego książki Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz (Wyd. i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2002). Rozdział poświęcony Miłoszowi składa się głównie ze sfałszowanych cytatów z jego książek. Majda również z niechęcią opisuje krytyczny stosunek Czesława Miłosza do władz komunistycznych.

Skandal wyszedł na jaw dopiero po publikacji Naszego Dziennika, gdyż książka została wydrukowana za fundusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale bez wiedzy tej instytucji. Zarzuty zawarte w książce Majdy (m.in. potępienie niechęci Miłosza do zawłaszczania przez komunistów obchodów rocznicy Grunwaldu w 1988 r.) powtórzyli w książce Salon. Rzeczpospolita kłamców Waldemar Łysiak oraz Jerzy Robert Nowak. Ewa Polak-Pałkiewicz oskarżyła Miłosza o neomarksizm. Zarzuty poecie stawiały również inne osoby związane z Radiem Maryja i Naszym Dziennikiem. Krytykują one Miłosza oskarżając poetę o "antypolskość" i "antykatolicyzm". W obronie Miłosza wypowiadali się przedstawiciele wielu polskich mediów i liczne środowiska literacko-kulturalne twierdząc, że krytyka opiera się na wyrwanych z kontekstu cytatach (czasem 3-4 słów z długiego zdania krytykującego właśnie ten wyrażony kilkoma słowami pogląd) i brakuje w niej głębszej analizy twórczości artysty.

Czesław Miłosz – bibliografia

Kompozycja (1930)
Podróż (1930)
Poemat o czasie zastygłym (1933)
Trzy zimy (1936)
Obrachunki
Wiersze (1940)
Pieśń niepodległa (1942)
Ocalenie (1945)
Traktat moralny (1947)
Zniewolony umysł (1953)
Zdobycie władzy (1953)
Światło dzienne (1953)
Dolina Issy (1955)
Traktat poetycki (1957)
Rodzinna Europa (1958)
Kontynenty (1958)
Człowiek wśród skorpionów (1961)
Król Popiel i inne wiersze (1961)
Gucio zaczarowany (1965)
Widzenia nad zatoką San Francisco (1969)
Miasto bez imienia (1969)
Prywatne obowiązki (1972)
Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada (1974)
Ziemia Ulro (1977)
Ogród nauk (1979)
Hymn o perle (1982)
Nieobjęta ziemio (1984)
Kroniki (1987)
Dalsze okolice (1991)
Zaczynając od moich ulic (1985)
Metafizyczna pauza (1989)
Poszukiwanie ojczyzny (1991)
Rok myśliwego (1991)
Na brzegu rzeki (1994)
Szukanie ojczyzny (1992)
Historia literatury polskiej (1993)
Legendy nowoczesności (1996)
Życie na wyspach (1997)
Piesek przydrożny (1997)
Abecadło Miłosza (1997)
Inne abecadło (1998)
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950 (1998)
Wyprawa w dwudziestolecie (1999)
To (2000) – tomik poetycki (Książka otrzymała laur Śląskiego Wawrzynu Literackiego za 2000 r.)
Orfeusz i Eurydyka (2003)
O podróżach w czasie (2004)
Spiżarnia literacka (2004)
Wiersze ostatnie (2006)


毒鏚這: http://www.wikipedia.pl

Czes豉w Mi這sz - tw鏎czo嗆

Ok豉dka - Z archiwum. Wyb鏎 publicystyki z lat 1945-2004
Z archiwum. Wyb鏎 publicystyki z lat 1945-2004

Zebrane w jednym tomie, niepublikowane dotychczas teksty Czes豉wa Mi這sza - prawie 70 lat rozwa瘸 i wspomnie W sk豉d tomu Z archiwum wchodz wybrane teksty Czes豉wa Mi這sza o charakterze publicystycznym...czytaj dalej

Ok豉dka - Bibliografia przedmiotowa 1932-2020 (wyb鏎)
Bibliografia przedmiotowa 1932-2020 (wyb鏎)

Niezwykle rzetelny i przejrzy軼ie zaprezentowany przez Emila Pasierskiego spis przyt豉czaj帷ej wi瘯szo軼i tekst闚 po鈍i璚onych Czes豉wowi Mi這szowi i jego dzie這m Bibliografia przedmiotowa to pierwszy...czytaj dalej

Ok豉dka - Zmy郵enie albo wielki sen / Fiction or a Long Dream
Zmy郵enie albo wielki sen / Fiction or a Long Dream

Dwuj瞛yczny wyb鏎 najlepszych wierszy Czes豉wa Mi這sza Autor wy豉niaj帷y si z tych utwor闚 to nie pos庵owy klasyk i czcigodny noblista wpychany na cok馧 wieszcza, a m這dy duchem, rozdzierany sprzeczno軼iami...czytaj dalej

Ok豉dka - Rozmowy zagraniczne. Cz窷 trzecia 1980-1997
Rozmowy zagraniczne. Cz窷 trzecia 1980-1997

Trzecia cz窷 Rozm闚 zagranicznych z Czes豉wem Mi這szem i zarazem pi徠y wolumen rozm闚 z Noblist dostarcza kolejnej porcji cennych komentarzy poety do spraw nurtuj帷ych go przez lata. Na tle ciesz帷ych...czytaj dalej

Ok豉dka - Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951-2004. Cz窷 1
Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951-2004. Cz窷 1

Imponuj帷y zbi鏎 tekst闚 z lat 1951-2004 tworzy plastyczne i ruchome t這 dla 篡ciowych perypetii oraz umys這wych przyg鏚 Czes豉wa Mi這sza - od decyzji pozostania na emigracji, do jego 鄉ierci. Zbi鏎 obejmuje...czytaj dalej

Ok豉dka - Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951-2004. Cz窷 2
Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951-2004. Cz窷 2

Imponuj帷y zbi鏎 tekst闚 z lat 1951-2004 tworzy plastyczne i ruchome t這 dla 篡ciowych perypetii oraz umys這wych przyg鏚 Czes豉wa Mi這sza - od decyzji pozostania na emigracji, do jego 鄉ierci. Zbi鏎 obejmuje...czytaj dalej

Ok豉dka - Listy 1958-1997
Listy 1958-1997

Poznaj si zim 1956 lub 1957 roku w Pary簑. Czes豉w Mi這sz, pó幡iejszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, jest ju emigrantem. Par lat wcze郾iej „wybra wolno嗆”, po czym napisa...czytaj dalej

Ok豉dka - W cieniu totalitaryzm闚. Publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny 鈍iatowej
W cieniu totalitaryzm闚. Publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny 鈍iatowej

Mi這sz wobec faszyzmu i komunizmu. Pierwsze wydanie rozproszonych tekst闚 z okresu wojny i lat powojennych. Zgromadzone w tym tomie teksty daj si czyta zar闚no jako wielogatunkowy i wielobarwny opis...czytaj dalej

Czes豉w Mi這sz - wiadomo軼i

Cytaty Autora

Nie wykpiwa豚ym polskiej poczciwo軼i.Kryje si w niej co bardzo g喚bokiego: poczucie,瞠 鈍iat jest zasadniczo dobry,bo takim go B鏬 stworzy.Rosjan natomiast fascynowa這 z這.


Wi璚ej

Prawdopodobnie to tylko jest naprawd co warte, co zdolne jest dla cz這wieka istnie w chwili, kiedy jest on zagro穎ny natychmiastow 鄉ierci.


Wi璚ej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy