Cytat

Los był poniekąd w naszych rękach, mimo że zostały one związane kolczastym drutem.

Wi�cej cytat�w od tego autora

REKLAMA

Wi�cej cytat�w z tej ksi��ki

Reklamy